W KWIETNIU PRZETARG NA ODCINEK NOWOSIELCE- SANOK

Trzy lata temu, a dokładnie w dniu 30-03-2021r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac projektowych przy obwodnicy Miejsca Piastowego. Przygotowanie materiałów przetargowych prowadzono od połowy 2020 roku. Otwarcie ofert odbyło się 19 stycznia 2021r., po czym nastąpiło badanie ofert. Procedury przetargowe w zamówieniach publicznych wymagają zachowania określonych w ustawie reguł i często ulegają przedłużeniu, z uwagi na składane odwołania oraz zadawane pytania przez oferentów w trakcie trwania przetargu.

13 sierpnia 2022 r. na zebraniu wiejskim w Nowosielcach sprawa obwodnicy Miejsca Piastowego, wjeżdżającej w zabudowany teren Nowosielce i Pisarowiec została szerzej nagłośniona. Dla władz gminnych oraz radnych z naszej miejscowości, do tego momentu sprawy szły dobrym torem. Prowadzone w Zarszynie cichcem konsultacje dwukrotnie odfajkowano przy znikomej obecności przedstawicieli Nowosielec. Stwierdzić należy, że na takich warunkach, jakie miały miejsce, przetarg nie powinien się w ogóle odbyć. Bierna postawa wójt gminy oraz Rady, określanej mianem “15 x tak”, stworzyły realne niebezpieczeństwo dla mieszkańców dwóch miejscowości. Przez prawie dwa lata trwało uświadamianie przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury oraz urzędnikom GDDKiA, że przedłużenie obwodnicy Miejsca Piastowego w stronę Sanoka, jest jedynym rozsądnym, ekonomicznie uzasadnionym i poprawnym pod względem technicznym rozwiązaniem.

Z informacji uzyskanych przez nasz lokalny serwis informacyjny można wnioskować, że sprawa wyżej wskazana ruszy z miejsca. W rozmowie telefonicznej Naczelnik Wydziału Dokumentacji Pani Joanna Sowa poinformowała nas, że na ukończeniu są prace związane z kompletowaniem dokumentacji przetargowej, na wyłonienie projektanta nowego odcinka drogi krajowej nr 28 Długie- Sanok. Będzie to kontynuacja projektowanej obwodnicy Miejsca Piastowego, realizowanej w ramach programu budowy 100 obwodnic. W miesiącu kwietniu możliwe będzie uruchomienie procedury przetargowej. Jeżeli działania te dojdą do skutku, będzie to faktyczny krok naprzód. Analizując terminy opracowania projektów oraz harmonogramu budowy łącznika w stronę Sanoka jest realna szansa, że prace te zostaną skoordynowane na tyle, że budowa pierwszego odcinka będzie bez przeszkód kontynuowana na terenie Nowosielec i Pisarowiec. Warto jeszcze przypomnieć, że od niedoszłego wiaduktu na granicy Długiego i Nowosielce do drogi na Kostarowce jest około 4,8 km, a do ronda św. Andrzeja Boboli około 7,1 km. W odniesieniu do obwodnicy Miejsca Piastowego o długości około 26 km, odległości te nie powinny przysporzyć inwestorowi poważniejszych problemów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *