ORSZAK, MASKARADA CZY ŚWIĘTO?

Święto Objawienia Pańskiego należy do najstarszych świąt obchodzonych w kościele katolickim. Jego najważniejszym przesłaniem jest uznanie przez ludzkość Jezusa Chrystusa za obiecanego od czasów Starego Testamentu Zbawiciela. Obecnie święto obchodzone 6 stycznia jest powszechnie nazywane świętem Trzech Króli. Tymczasem biblijni mędrcy nie są najważniejszymi postaciami związanymi z tą uroczystością. Najważniejszy jest tutaj Mesjasz w osobie małej Dzieciny, który w uznaniu boskości odbiera hołd od przedstawicieli ludów uznawanych za pogańskie. Lansowanie mody na pochody uliczne i huczna oprawa może sugerować, że dochodzi do celowej celebracji tych elementów, które odwracają uwagę od istoty tego Święta. W obecnych czasach niezliczoną ilość mędrców mamy wokół nas. Widzimy ich w telewizji, na posiedzeniach sejmu, zajmują stanowiska w różnych organach i urzędach oraz wygłaszają swe poglądy w mediach. Współczesnym mędrcom przeszkadza kościół, religia w szkołach, fundusz kościelny, a nawet niewłaściwie ustawiony ołtarz. Dwa tysiące lat temu uczeni mężowie wędrowali za głosem serca i wskazaniem gwiazdy, aby małemu Dzieciątku oddać hołd i uznać jego Boskość. Takiej właśnie wiary i mądrości oczekuje od nas Chrystus. Nie przyszedł On do nas otoczony dostatkiem i bogactwami ziemskimi. O ile łatwiej będzie nam żyć, jeżeli podążać zaczniemy drogą pokory, która jest przeciwieństwem pierwszego z grzechów głównych, czyli pychy.

75 LECIE PARAFII NOWOSIELCE GNIEWOSZ

W obecnym roku mija 90 rocznica wybudowania kościoła w Nowosielcach. Od 1933 roku mieszkańcy wsi Nowosielce wyznania rzymskokatolickiego, mogli uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych na miejscu. Wcześniej Nowosielce podlegały pod parafię w Zarszynie. Wybudowanie kościoła nie oznaczało powstania parafii. Przez 15 lat kościół był użytkowany jako kaplica dojazdowa. Sytuacja zmieniła się 3 stycznia 1948 roku, kiedy to biskup Franciszek Barda wydanym dekretem ustanowił (erygował) parafię Nowosielce Gniewosz. Brak plebanii spowodował, że przez kolejne 4 lata parafia nie miała proboszcza, który zarządzałby nią na miejscu. Czynności te sprawowali księża z Zarszyna. 12 grudnia 1952 roku na stałe do Nowosielce przybył pierwszy proboszcz ks. Jan Czajkowski. Drewniana plebania wybudowana obok kościoła na ponad 50 lat stała się lokum dla kolejnych proboszczów. Za kilka dni minie 75 lat od utworzenia parafii Nowosielce pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Obecnie przy kościele funkcjonuje już nowa plebania wybudowana pod koniec pierwszej dekady naszego wieku w czasie posługi ks. Jana Gancarza. Staraniem parafian oraz ks. Henryka Dobosza w miejscu starej, drewnianej plebanii wybudowano kaplicę przystosowaną do sprawowania funkcji pogrzebowych. Na przełomie roku 2022 i 2023 zakończono gruntowny remont wnętrza kościoła, w zakres którego weszła wymiana posadzki, odnowienie polichromii, wymiana instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej. Wcześniej odnowione zostały ołtarze oraz inne drobne elementy wystroju świątyni. Wnętrze zostało przebudowane i przygotowane do dalszych prac, które w planie mają objąć dobudowanie nowej części świątyni od strony wschodniej. Przebudowa doprowadzi do utworzenia nawy głównej w układzie wschód- zachód.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wszystkim Parafianom oraz gościom życzymy błogosławieństwa Bożego,  prawdziwego pokoju w sercach oraz daru odróżniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa, a Nowy Rok niech będzie obfitował w prawdziwą przyjaźń z Nowo Narodzonym. Redakcja

List przewodniczącego KEP arcybiskupa poznańskiego Stanisława Gądeckiego do Papieża Franciszka

Rzym, 9 października 2023 roku Wasza Świątobliwość, W dzień rozpoczęcia Synodu otrzymałem mailem dokument zatytułowany „Decyzja Drogi Synodalnej Kościoła Katolickiego w Niemczech”. Punktem wyjścia do analizy sytuacji Kościoła katolickiego w tym kraju jest kryzys nadużyć seksualnych w niemieckim Kościele. Autorzy wydają się tak zawstydzeni sposobem reakcji niemieckich biskupów na doniesienia o nadużyciach seksualnych ze strony duchownych, że postanawiają dokonać rewolucji obyczajowej i prawnej w Kościele powszechnym. Jednak wydaje się, że nie byłaby to rewolucja ewangeliczna, lecz raczej inspirowana ideologiami lewicowo-liberalnymi. W Instrumentum laboris (B 3.4) postawiono pytanie o stopień autorytetu doktrynalnego jaki można przypisać rozeznaniu dokonywanemu przez pojedynczą konferencję episkopatu oraz przez zgromadzenie kontynentalne. Chodzi o to, czy mogą one być „pojmowane jako podmioty o konkretnych kompetencjach, łącznie z pewnym autentycznym autorytetem doktrynalnym”? Wydaje się, że poszukując odpowiedzi nie można abstrahować od tego, co działo się w związku z ogłoszonym przez Waszą  Świątobliwość procesem synodalnym, i co może mieć jawny lub ukryty wpływ na przebieg rzymskich sesji Synodu. Trzy główne tematy, to zmiana ustroju Kościoła, zmiana nauczania na temat moralności seksualnej oraz udzielanie kobietom święceń diakonatu i prezbiteratu. Pierwsze jest warunkiem sine qua non realizacji kolejnych celów. W punkcie wyjścia przyjmuje się zasadę inkulturacji. Kościół powinien jak najbardziej upodobnić się do świata, który w swojej liberalno-demokratycznej wersji stanowi wzorzec humanizmu. Kościół rzeczywiście „docenia demokrację”, ale tylko wówczas, gdy ufundowana jest ona na gruncie poprawnej koncepcji osoby. Przypomina także, że „łatwo przemienia się [ona] w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (CA 46). Pojawia się pytanie, gdzie faktycznie demokracja funkcjonuje w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej,

WIZYTA ARCYBISKUPA ADAMA SZALA I BIERZMOWANIE

14 października 2023 w naszej parafii wizytę złożył arcybiskup przemyski Adam Szal. W czasie liturgii udzielił sakramentu bierzmowania 6 osobom oraz dokonał poświęcenia odnowionych ołtarzy i nowej polichromii. W ciepłych słowach metropolita podziękował proboszczowi i parafianom zaangażowanym w pomoc przy prowadzeniu prac remontowych. Okazją do złożenia wizyty była również 90 rocznica poświęcenia kościoła. Został on wybudowany i ukończony w 1933 roku staraniem miejscowych wiernych obrządku rzymskokatolickiego oraz przy wsparciu Heleny Gniewosz, która ofiarował grunty pod nową świątynię. W pierwszych latach posługę w nowej świątyni sprawowali księża z parafii w Zarszynie. Istniejąca w Nowosielcach cerkiew grekokatolicka w latach 50-tych została rozebrana.

MISJE ŚWIĘTE W PARAFII

W dniach 8-13 października odbędą się w naszej parafii Misje święte. Będzie to czas refleksji i spotkania ze Słowem Bożym. Misje zostaną poprowadzone przez dwóch misjonarzy, którzy będą udzielać nauk misyjnych w trakcie nabożeństw przed południem i po południu. Środa będzie dniem, kiedy będzie można skorzystać z sakramentu pokuty. Dla parafii jest to rok szczególny, gdyż teraz właśnie przypada 90 rocznica wybudowania kościoła. W najbliższym czasie parafię odwiedzi metropolita Przemyski ks. arcybiskup Adam Szal. W trakcie tej wizyty udzieli bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Będzie również okazja do poświęcenia świątyni w odnowionym po remoncie kształcie. Zadaniem parafialnych misji świętych jest przede wszystkim odnowienie naszych relacji z Bogiem, refleksja nad sensem naszego ziemskiego pielgrzymowania oraz czas odnajdywania tych wartości, które w tych trudnych czasach stanowią jedyne źródło radości i nadziei.

ON NA NAS CZEKA

Niedziela Miłosierdzia Bożego to szczególny czas łaski. Pan Jezus przekazał Swoje orędzie św. siostrze Faustynie w celu ratowania zagubionych dusz ludzkich i ratunek dla grzeszników. W tym dniu wielkość Miłosierdzia Bożego jest porównywalna z łaską, jaką uzyskujemy na chrzcie św. “Dziś powiedział mi Pan: zapisz córko Moja te słowa: Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w Moje miłosierdzie, dusze te w godzinę śmierci, nie doznają przerażenia. Miłosierdzie moje osłoni je w tej ostatniej walce…Córko Moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej koronki, podoba Mi się dać wszystko o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych; gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona Mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do Mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia Mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci Mojej. Napisz, gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny.” [Dz., 1540, 1541]

NIE ODRZUCAJCIE GO WY, KTÓRZY BUDUJECIE LUDZKI ŚWIAT

“Chrystus zmartwychwstał. On jest kamieniem węgielnym. Już próbowano odrzucić Go i pokonać, ze strażą i opieczętowanym kamieniem grobowym. Ale kamień ten został odwalony. Chrystus zmartwychwstał. Nie odrzucajcie Go wy, którzy budujecie ludzki świat. Nie odrzucajcie Go wy, którzy w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy. Którzy budujecie świat kultury i cywilizacji; świat ekonomii i polityki; świat nauki i informacji. Którzy budujecie świat pokoju… lub wojny?. Którzy budujecie świat ładu… lub terroru? Nie odrzucajcie Chrystusa: On jest kamieniem węgielnym! Niech żaden człowiek Go nie odrzuca – bo każdy jest budowniczym swego losu: budowniczym lub niszczycielem swojego istnienia.” Radości i pokoju w sercach mieszkańcom naszej społeczności z okazji Wielkanocy życzy redakcja nowowsielce.pl fragment wypowiedzi Jana Pawła II – https://www.niedziela.pl

alt

W OBRONIE JANA PAWŁA II

W 18 rocznicę odejścia do domu Ojca Papieża Polaka katolicy zmuszeni są stanąć w obronie Jego dobrego imienia. Szatan posługujący się złymi ludźmi nie jest w stanie wybaczyć świętemu Janowi Pawłowi II tylu zasług, które wniósł do Kościoła, a przede wszystkim wielkiego daru kultu Miłosierdzia Bożego, które ma nas przygotować na trudne czasy poprzedzające nadejście Syna Bożego.

NIE ZMARNUJMY TEGO DARU

Najbardziej wyjątkowa łaska obiecana przez Jezusa na Niedzielę Bożego Miłosierdzia, jest czymś znacząco większym niż odpust zupełny. Ten drugi polega jedynie na odpuszczeniu kar doczesnych za popełnione grzechy, ale nigdy nie jest odpuszczeniem grzechów jako takich. Wyjątkowa łaska Komunii świętej przyjętej w Święto Bożego Miłosierdzia jest także większa niż łaski płynące z innych sakramentów, za wyjątkiem sakramentu Chrztu świętego, ponieważ odpuszczenie wszystkich win i kar dokonuje się tylko w sakramentalnej łasce Chrztu. W cytowanej obietnicy, Chrystus związał odpuszczenie wszystkich grzechów i kar z przyjęciem Komunii świętej w Święto Bożego Miłosierdzia. Innymi słowy, przez wzgląd na to podniósł ją do rangi „drugiego Chrztu”. Jest oczywistym, że aby uzyskać całkowite odpuszczenie wszystkich win i kar, Komunia święta musi być nie tylko przyjęta godnie, ale musi także wypełniać podstawowe wymagania pobożności Bożego Miłosierdzia… Natomiast przyjęta niegodnie, bez ufności w Boże Miłosierdzie i pozbawiona jakichś czynów miłosierdzia względem bliźnich, byłaby w sprzeczności z pobożnością Miłosierdzia Bożego. Zamiast wyjątkowej łaski sprowadziłaby na przyjmującego ją Boży gniew. Duchowe dobro wiernych domaga się, by wiedzieli oni, jakie łaski mogą uzyskać przez przyjęcie Komunii świętej w Święto Bożego Miłosierdzia i pod jakimi warunkami. źródło: https://klaryskikapucynki.pl/nadzwyczajne-laski-niedzieli-bozego-milosierdzia/