GDDKIA IDZIE NA ŁATWIZNĘ

W sprawie tzw. obwodnicy z Miejsca Piastowego do Sanoka niewiele się zmieniło w kwestii końcowego odcinka prowadzącego przez Nowosielce i Pisarowce. Prezentowane 5 wariantów obwodnicy wprowadzają ruch na teren zabudowany obu miejscowości, na aktualnie istniejący odcinek drogi krajowej nr 28. Nowosielce i Pisarowce będą więc zatłoczone ruchem drogowym od strony Rzeszowa w kierunku Bieszczad. Czy władze gminy robią cokolwiek, aby ten stan zmienić. Czy dla mieszkańców Zarszyna zadawalający jest stan, kiedy tylko ich miejscowość zostanie opasana obwodnicą? Jakie jest oficjalne stanowisko wójta Pani Magdaleny Gajewskiej? Jeżeli na tym etapie nie zadbamy o interes mieszkańców, być może za kilka lat nie będziemy w stanie normalnie funkcjonować w sąsiedztwie tak poprowadzonej drogi. Czy naszym radnym ten problem jest bliski, czy też mają na głowie poważniejsze problemy?

CZY POSYPIĄ SIE KARY?

Z końcem czerwca minął termin na rejestrację źródeł ciepła, którymi opalamy nasze mieszkania i budynki. W założeniach tego programu było uzyskanie informacji o wszystkich lokalach i budynkach położonych na terenie naszego kraju, a właściwie o tym, czym nasze miejsca zamieszkania są ogrzewane. Informacje te można było złożyć w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Samo wypełnienie formularza lub rejestracja internetowa trwały nie dłużej niż 5-10 minut. Ustawa przewiduje kary dla tych właścicieli lub zarządców, którzy nie zarejestrowali źródeł ciepła na swoich nieruchomościach. Wysokość takiej opłaty może sięgać 5000 zł. Gmina Zarszyn nie wypadła najlepiej w statystykach ogólnopolskich rejestracji tzw. kopciuchów. Zaledwie 33% oczekiwanych nieruchomości zostało zarejestrowanych w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W Polsce są gminy, gdzie zarejestrowane zostało 100% budynków. Czy zostanie przedłużony termin rejestracji, czy też rząd sięgnie po przewidziane mandaty, tego na razie nie wiadomo. Przy nałożeniu opłaty karnej trudno byłoby znaleźć argumenty na obronę.

POMOC DLA POLAKÓW NA UKRAINIE

Polacy mieszkający w okolicy Chyrowa w miejscowości Sąsiadowice otrzymali pomoc w postaci darów od mieszkańców Gminy Zarszyn. Marek i Stanisław dwukrotnie zawieźli mieszkańcom tej miejscowości produkty żywnościowe i środki chemiczne potrzebne w gospodarstwie domowym. Podziękowanie za udzieloną pomoc wyraził proboszcz Parafii pw. św. Anny w Sąsiadowicach o. Janusz. Akcję zainicjowaną przez osoby prywatne wspomagali lokalni przedsiębiorcy, a patronatem objął Urząd Gminy w Zarszynie.

RADOSNEGO ALLELUJA

Chrystus zmartwychwstał, otworzył ludzkości drogę do zbawienia i z głębi Miłosierdzia Swego dał tym, którzy idą Jego drogą obietnicę życia wiecznego. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego radości, pokoju w sercach i umocnienia w wierze w tych trudnych oraz pełnych wyzwań czasach życzy – redakcja nowosielce.pl

PIENIĄDZE WYDANE, A MY NADAL WYKLUCZENI

Mija 4 lata od uruchomienia realizacji projektu nr POPC.01.01.00-18-0061/17 „Budowa sieci FTTH na terenie południowych powiatów województwa podkarpackiego” w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem działań w ramach tego projektu było wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej, w oparciu o podbudowę słupową dzierżawioną jak i nowo wybudowaną z zakupionych przez siebie materiałów, szerokopasmowej sieci teleinformatycznej zapewniającej mieszkańcom oraz instytucjom publicznym w wybranych miejscowościach na terenie południowych powiatów województwa podkarpackiego możliwość korzystania z szerokopasmowych usług teleinformatycznych.Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie kompletnej i niewadliwej szerokopasmowej sieci teleinformatyczną (napowietrznej sieci światłowodowej) objętej Projektem, której użytkowanie Zamawiający będzie mógł rozpocząć bezpośrednio po odebraniu przedmiotu zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie od wykonawcy bez żadnych dodatkowych nakładów finansowych i wykonania dodatkowych prac. Aktualnie w Nowosielcach mamy rozwieszone dość niedbale światłowody na słupach energetycznych. W placówkach Voicenet dość enigmatycznie odpowiadają o kolejnych przesunięciach terminu zakończenia zadania.

PETYCJA DO PREMIERA W SPRAWIE DZIAŁAŃ WHO

Szanowny Panie Premierze! Z wielkim niepokojem przyjmuję wieści o pracach nad międzynarodowym traktatem pandemicznym, który miałby wzmocnić uprawnienia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rzekomo w celu lepszego przeciwdziałania skutkom przyszłych pandemii. “1 grudnia 2021 r. 194 członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) porozumiało się co do rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu na podstawie konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, by poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną.”- czytamy na oficjalnej stronie Rady Europy. Chcę przypomnieć, że WHO wielokrotnie pokazywała swoją niekompetencję i nieumiejętność radzenia sobie z problemami, niezależnie czy posiada odpowiednie uprawnienia czy też nie. Argumentem przemawiającym za ODRZUCENIEM wszelkich propozycji rozszerzenia uprawnień WHO jest fakt, że wielokrotnie opowiadała się ona za aborcją, promowała ideologię gender oraz inne nienaukowe i sprzeczne z naturą zjawiska. Założenia traktatu, to tak naprawdę ubrana w piękne słowa chęć do zwiększenia totalnej kontroli społeczeństw, ich życia i pracy. Największymi beneficjentami takiego traktatu będą wielkie firmy farmaceutyczne, a nie ludzie. Dlatego ja, jako obywatel Polski, nie daję zgody na negocjowanie i zawieranie tego porozumienia! Będę też uważnie przyglądać się co Pan i Pana rząd zrobicie z tą sprawą, Z poważaniem,……. Treść petycji i możliwość wysłania pod tym linkiem

NETFLIX ZASTĄPIŁ WNUCZKA?

Naciągacze i oszuści nie ustają w pomysłach, jak wyciągną pieniądze od ludzi lub dokonać włamania na konto bankowe. Głośno jest o metodach na wnuczka, policjanta, pracownika opieki społecznej, firmę kurierską itd. Coraz bardziej powszechna platforma Netflix udostępniająca filmy prawdopodobnie zostaje wykorzystana do stworzenia mechanizmu do zarzadzania danymi prywatnych osób. Na poczcie mailowej pojawiają się informacje sugerujące zablokowanie konta i potrzebę uzupełnienia danych na zarejestrowanym profilu. W każdym przypadku zalecana jest duża ostrożność, jeżeli mamy do czynienia z sugestią dokonania weryfikacji, podawania danych, dopłaty do wymyślonych usług. Najbardziej szkodliwe są tzw. linki, które po aktywacji uruchamiają aplikacje zdolne do udostępniania zawartości naszych komputerów. Zanim cokolwiek klikniesz zastanów się, czy taniej wyjdzie stracić dostęp do filmoteki, czy do środków zgromadzonych na koncie bankowym.

CZY ŁĄCZNIK S19 – SANOK OMINIE NOWOSIELCE I PISAROWCE?

Informacje o planach budowy łącznika pomiędzy Miejscem Piastowym i Sanokiem od pewnego czasu pojawiają się w mediach i na spotkaniach samorządowych. Połączenie Sanoka i Bieszczad w stronę Rzeszowa i autostrady A4 jest jak najbardziej pożądane. Aktualnie trwa budowa i projektowanie kolejnych odcinków trasy S19 w stronę granicy ze Słowacją. Z uwagi na czas przejazdu i warunki korzystania z drogi w przyszłości znaczna część kierowców będzie wybierać trasę przez Miejsce Piastowe i Iskrzynię jadąc do Rzeszowa. Rozważany wariant włączenia “obwodnicy” w rejonie granicy pomiędzy Długiem i Nowosielcami do drogi krajowej nr 28 spowodowałby totalny zamęt komunikacyjny na odcinku między Nowosielcami i Pisarowcami. W planach budowy tego łącznika jest również wariant poprowadzenia go stroną północną tych miejscowości. Takie rozwiązanie jest do przyjęcia i akceptacji. W tym przypadku cała trasa pomiędzy Miejscem Piastowym i Sanokiem omija generalnie strefy zabudowane. Mieszkańcy mają nadzieję, że radni Gminy Zarszyn oraz Gminy Sanok łącznie z władzami samorządowymi dopilnują tych kwestii i nie doprowadzą do paraliżu komunikacyjnego w naszej miejscowości i u naszych sąsiadów z Pisarowiec.

GRUDNIOWA TRAGEDIA NOWOSIELEC

29 na 30 grudnia 1945r. dla Nowosielec jest datą najtragiczniejszą w historii miejscowości. Tej nocy spłonie połowa budynków, jakie znajdowały się w miejscowości. Bandyci z Ukraińskiej Powstańczej Armii dokonali mordu na kilkunastu mieszkańcach wsi. Świadków tamtych wydarzeń żyje już niewielu. Ci, co pamiętają tamte wydarzenia z niechęcia wspominają tę grudniową, przedsylwestrową noc. Z tych wspomnień układa się tragiczna historia: … Kilka dni wcześniej do Nowosielec przyjechała służba bezpieczeństwa, aby mieszkańcy zdawali broń. Zlikwidowano samoobronę, bo świadomi mieszkańcy Nowosielec utrzymywali warty nocne i czuwali spodziewając się napadu band UPA.  Na uśpioną wieś napadły dwie bandy z soboty na niedzielę, a dowodził nimi Stefan Stebelski  pseudonim Chryń – syn popa, nauczyciel języka ukraińskiego z Leszczawy Górnej. Odgłosy wysadzanej stacji kolejowej postawiły na nogi wielu mieszkańców Nowosielec. Wioska została otoczona przez banderowców, którzy przybyli od strony Nadolan i Pielni. W paleniu uczestniczyli również Ukraińcy z Nowosielec. Część domów udało się ugasić ich właścicielom. Był to przerażający moment w historii Nowosielec. Słychać było strzały, trzask palących się domów i stodół, jęk, płacz, skowyt. Kwiczały świnie i konie, paliły się żywcem króliki,. Wybuchały niewypały pod strzechami. Bandyci zamordowali 17 -tu mieszkańców. Nikt nie przyszedł z pomocą. Rano przyjechało wojsko z Sanoka i  oczom żołnierzy ukazał się przerażający widok. Kikuty sterczących kominów po spalonych domach, oszalałe ze strachu zwierzęta, płacz i rozpacz mieszkańców po stracie bliskich oraz majątku. Jest wiele zagadkowych zdarzeń i dziwnych okoliczności oraz wśród mieszkańców krążyła opinia, że wyrok na zniszczenie Nowosielec został zaplanowany i uzgodniony. Zamordowano niewinnych mieszkańców, spłonęło wiele dokumentów i