SAFARI NA DK-28

Od pewnego czasu kierowcy na drogach co rusz spotykają znak A18-b będący znakiem ostrzegawczym “uwaga dzika zwierzyna”. Znak ten jest widoczny za każdym niemal skrzyżowaniem, stanowiąc powtórzenie wcześniej ustawionego ostrzeżenia. Co ciekawe, wcześniej te znaki były sytuowane poza terenem zabudowanym, gdzie możliwość spotkania na drodze z dziko żyjącą zwierzyną była dużo większa. Obecnie jest sporo miejscowości, gdzie wzdłuż całego terenu zabudowanego ten znak obowiązuje. Dla przykładu wjazd do Leska już niemal w centrum miasta, przy Liceum Ogólnokształcącym na drodze krajowej nr 84 jest miejscem usytuowania znaku A18-b. Odcinki obowiązywania tego ostrzeżenia dzisiaj wynoszą 5, 7 i więcej kilometrów. Na portalach internetowych były już publikowane zdjęcia, gdzie obowiązywanie tego znaku obejmowało odcinki ponad 30 km. Dla kierowców znak ten sygnalizuje niebezpieczeństwo napotkania zwierząt leśnych, które mogą nagle pojawić się na jezdni, stwarzając spore zagrożenie. Jest też drugi aspekt, kto wie, czy nie bardziej istotny. Otóż znak ten w znacznym stopniu ogranicza odpowiedzialność zarządcy drogi za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Krótko mówiąc – trafisz w jelenia, trzeba było uważać, bo znak o takim niebezpieczeństwie informował. Zarządcy drogi stawiając masowo takie oznakowanie zabezpieczyli się przed pozwami sądowymi. Zważywszy na fakt, że Polska staje się powoli europejskim safari, a sarny i jelenie pasą się przy drogach, nie należy się specjalnie dziwić takim działaniom. Nie ma innego wyjścia, niż zdjęcie nogi z gazu. Film ze spotkania z samotnym bykiem, przecinającym w listopadowy poranek DK-28 w Pisarowcach jest do obejrzenia tutaj.

JESIEŃ SIĘ KOŃCZY, WKRACZA ZIMA

Ładna jesienna aura prawdopodobnie przechodzi do historii, a zaczyna się zima. Od kilkunastu godzin prószy drobny śnieg. Na razie jest mokry i nie tworzy grubszej pokrywy. Temperatury w ciągu dnia około 0oC, ale w nocy termometry wskazują już temperatury ujemne. Skończył się okres bonusów w ogrzewaniu mieszkań i trzeba zacząć grzać. W firmach wulkanizacyjnych zaczęły się tworzyć dość spore kolejki do wymiany ogumienia w pojazdach. Aura przez ostatnie lata działa według schematu – początek grudnia po lodzie i święta zgodnie z przysłowiem po wodzie. Do świętej Barbary nieco ponad dwa tygodnie, więc powinniśmy mieć początek zimy z odrobiną śniegu i niewielkimi mrozami.

NIE MA ZGODY NA TEN PROJEKT

Wieczór 15 listopada 2022r. w Domu Kultury w Nowosielcach zgromadził na spotkanku blisko 200 osób z naszej miejscowości oraz Pisarowiec i Długiego. Kilkanaście minut po godzinie 17-tej rozpoczęło się zebranie informacyjne w sprawie projektu budowy obwodnicy Miejsca Piastowego. Spotkanie to zostało zainicjowane przez Społeczny komitet ochrony interesów mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec powołany w związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy obwodnicy Miejsca Piastowego (pełna nazwa komitetu). Zaproszenie skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zostało przyjęte. Na spotkanie przybyli:  Joanna Sowa – Naczelnika Wydziału Dokumentacji oraz Jakub Sobczyk Kierownik projektu. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni: Starosta Sanocki Stanisław Chęć, Wójt Gminy Zarszyn Magdalena Gajewska, Łukasz Mendyka kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Sanok. Z uwagi na posiedzenie Sejmu nie mógł przybyć zaproszony poseł RP Adam Śnieżek, którego reprezentował Dyrektor Biura Poselskiego Andrzej Wrona. Obecni byli również radni Grzegorz Michalski i Stanisław Burczyk z rady gminy Zarszyn oraz Stanisław Dereń radny gminy Sanok. Po krótkim otwarciu i przywitaniu gości oraz zgromadzonych uczestników zebrania głos zabrała Pani Naczelnik Joanna Sowa. Przedstawiła w swej wypowiedzi zasadnicze informacje dotyczące zadania budowy obwodnicy Miejsca Piastowego, stan aktualny prac nad projektem oraz warunki finansowania i realizacji tej inwestycji. Jak zaznaczyła w wypowiedzi, początkowy projekt budowy obwodnicy Miejsca Piastowego miał obejmować jedynie krótki odcinek kilkukilometrowy, stanowiąc połączenie drogi krajowej nr 28 z projektowanym odcinkiem drogi szybkiego ruchu S-19, zwanej Via Carpatia. Historia tworzenia koncepcji tej drogi mogłaby stanowić materiał do napisania ciekawej powieści o zakulisowych działaniach władzy i instytucji państwowych, zarządzających określonymi odcinkami gospodarki. Władze

zdjęcie pochodzi z materiałów GDDKiA

TRZY OSOBY NA KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH GDDKIA W ZARSZYNIE

14 czerwca 2022r. przed południem, o godz. 10-tej rozpoczęło się spotkanie konsultacyjne nr 2 z mieszkańcami Gminy Zarszyn, w sprawie obwodnicy Miejsca Piastowego. Konsultacje przeprowadzone przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszowie oraz przedstawicieli Biura Projektowego MPRB z Krakowa zaszczyciło swoją obecnością 22 osoby, w tym Wójt Gminy Zarszyn Magdalena Gajewska, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny oraz Wicestarosta Powiatu Sanockiego Stanisław Cecuła. Nowosielce reprezentowane były przez trzy (3) osoby. Przedstawicielka Inwestora – Joanna Sowa – Naczelnik Wydziału Dokumentacji GDDKiA w Rzeszowie w najważniejszej dla mieszkańców Nowosielec kwestii wyjaśniła krótko, że na chwilę obecną GDDKiA nie ma w planach poprowadzenia drogi od Zarszyna do Sanoka. Dodała, że nie wyklucza się takiej możliwości na dalszych etapach. Poinformowała o planach budowy drugiego etapu obwodnicy Sanoka (nie mylić z odcinkiem między Długiem i Pisarowcami). Możliwe, że wtedy będzie realizowane takie połączenie. Aktualnie nie ma zapewnionego finansowania dla takiego wariantu. Inwestor pozostaje zatem przy wersji, która jego zdaniem została zaplanowana na szczeblu ministerialnym i jest efektem zatwierdzonego Programu Inwestycyjnego GDDKiA w Warszawie. Wariant przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego kompromitujący środowisko zarządców i projektantów, tak poważnej instytucji jest więc nadal aktualny. Zapewne wielu z nas pamięta, jakie boje toczono blisko 20 lat temu przy projektowaniu obwodnicy Augustowa, gdzie w grę wchodziły interesy obrony żabek, kilku gatunków płazów i drobniejszych robaczków. Trzytysięczna społeczność dwóch miejscowości w gminie Zarszyn i Sanok, przeciętych drogą klasy GP ma dzisiaj mniejszą wartość?. Stanowisko mieszkańców poparte na dzień dzisiejszy 600 podpisami jest jasne – “NIE TĘDY DROGA”. Okazja do spotkania

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE Z UDZIAŁEM WŁADZ I INWESTORA – GDDKiA Z RZESZOWA

Miło jest nam poinformować, że zaproszenie na zebranie w Nowosielcach w sprawie projektowanej obwodnicy Miejsca Piastowego przyjęli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Pismo potwierdzające możliwość wzięcia udziału w spotkaniu podpisał zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Rzeszowie Pan Wiesław Sowa. Zebranie mieszkańców zaplanowane jest na dzień 15 listopada 2022r. na godz. 17.00 w Domu Kultury. Zaproszenie na spotkanie zostało wysłane do władz Gminy Sanok i Zarszyn oraz Starosty Sanockiego. Możliwe, że przyjęte zostanie również zaproszenie przez posła Pana Adam Śnieżka. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do mieszkańców miejscowości Nowosielce i Pisarowce, przez które w świetle obecnych planów ma być poprowadzony ruch pojazdów, które po ominięciu obwodnicą między innymi Iwonicza, Rymanowa, Beska i Zarszyna, włączą się na granicy z Długiem do DK 28. Cały ruch poprowadzony zostanie przez środek obu miejscowości. Tak samo kierowcy jadący z Bieszczad, Leska i Sanoka w kierunku Rzeszowa, Krakowa, Śląska lub Warszawy, będą w większości wybierać połączenie w stronę Miejsca Piastowego, gdzie wjadą na trasę szybkiego ruchu S-19. Na dzisiaj nie ma innej alternatywy – cały ruch będzie skumulowany “pod naszymi oknami”. Na spotkaniu musimy wyrazić nasz protest przeciwko takim planom i w dalszym ciągu sygnalizować, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest dobudowanie brakującego odcinka obwodnicy omijającego Nowosielce i Pisarowce.

MINIBLOKADA NA DK28 W NOWOSIELCACH

14 października 2022r. na drodze krajowej nr 28 w km 263+500 około godziny 9 przed południem, na przejściu dla pieszych pojawiła się grupka mieszkańców Nowosielec, którzy postanowili zasygnalizować swoje niezadowolenie z planów GDDKiA urządzenia mieszkańcom Nowosielec i Pisarowiec komunikacyjnego Armagedonu. Przechodzenie po przejściu spowodowało spowolnienie w ruchu pojazdów i tworzenie się niewielkich korków. Całe zajście było obserwowane przez patrol policji z komendy w Sanoku oraz gościnnie zaproszony przez władze Gminy w Zarszynie patrol z posterunku w Besku. Akcja ta miała charakter spontaniczny i nie była zorganizowanym protestem. Ilość uczestników wskazywała, że nie było to nawet zgromadzenie publiczne. Prawdziwe protesty podobno mogą się dopiero zacząć. Kilkaset podpisów pod protestem społecznym nie przejdzie bez echa. Mieszkańcy nie będą się przyglądać biernie bezmyślnym projektom inżynierów i dyrektorów z rzeszowskiego Oddziału Dróg Krajowych.

FUNDUSZE SOŁECKIE

Środki z funduszu sołeckiego na rok 2022 miały w znacznej części pokryć koszty przygotowania dokumentacji projektowej na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, łącznie z zapleczem i bieżnią lekkoatletyczną. Niestety, nie doszacowano kosztów opracowania takiej dokumentacji i ostatecznie ma zostać zaprojektowana bieżnia lekkoatletyczna i piłkochwyty. O ile projekt na bieżnię ma jakieś podstawy, z uwagi na potrzebę zachowania właściwych parametrów takiego obiektu, o tyle projekt na piłkochwyty to już marnotrawstwo. Firmy realizujące tego typu konstrukcje doskonale wiedzą, jak mają one wyglądać. W Internecie pełno jest opisów technicznych, łącznie z parametrami siatek, naciągów i fundamentowania słupów. Ktoś to chyba jest w stanie ogarnąć. Ze środków FS 2022 mają jeszcze zostać pomalowane balustrady na moście koło dawnego sklepu nr 10, przy Domu Ludowym oraz na kładce prowadzącej na stadion. Zakupione zostanie również kruszywo na potrzeby sołectwa. Chodzi prawdopodobnie o kamień na łatanie dróg. Pozostałe wydatki z tegorocznego FS to zakup fotopułapki i opracowanie dokumentacji na remont dróg (ulica Kwiatowa, Zgodna, Grabowa i Dolna). Na rok 2023 zaplanowano wydatki na utwardzenie placu przy altance obok Domu Kultury w kwocie 30 000 zł, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej 15 000 zł, zakup kruszywa za 7 000 zł oraz drobne kwoty na środki czystości. Zmiany w tegorocznym funduszu sołeckim i plany na rok przyszły zostały przyjęte w głosowaniu znaczącą większością głosów.

MIESZKAŃCY NOWOSIELEC POZNALI PLANY GDDKIA

Na zebraniu wiejskim w dniu 13 sierpnia 2022r. oprócz spraw związanych z uchwaleniem wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2023 przedstawiony został temat budowy obwodnicy Miejsca Piastowego na jej końcowym odcinku w gminie Zarszyn. Podjęte przez GDDKiA prace związane z przygotowaniem założeń projektowych i decyzji środowiskowych wymagają konsultacji z mieszkańcami terenów objętych inwestycją. Formalnie odbyły się dwa spotkania w Gminie Zarszyn. Pierwsze w 2021 roku drugie w tym roku. Projektanci organizowali spotkania masowo, w ciągu trzech dni “obskakując” po dwie gminy dziennie. Materiały ze spotkań rejestrowali przedstawiciele Inwestora. Informacja o spotkaniach niestety dotarła do bardzo wąskiej grupy mieszkańców. Dla GDDKiA procedura została zaliczona. Problemem jest jednak przyjęte założenie, że wśród kilku wariantów przebiegu obwodnicy w Gminie Zarszyn, wszystkie przechodzą przez teren zabudowany Nowosielec i Pisarowiec. Taki stan rzeczy nie jest akceptowany przez lokalne społeczeństwo. Protest przeciwko tym rozwiązanym właśnie się rozpoczął, co znajdzie odzwierciedlenie na listach z podpisami mieszkańców. W zebraniu uczestniczyła Wójt Gminy Zarszyn Magdalena Gajewska oraz radni z Nowosielec – Stanisław Burczyk i Grzegorz Michalski. W zebraniu udział wzięło nieco ponad 60 mieszkańców.

ZEBRANIE MIESZKANCÓW

W dniu 13 sierpnia o godz. 17.00 planowane jest rozpoczęcie zebrania wiejskiego w Nowosielcach. Zasadniczy cel tego spotkania to ustalenie wydatków z tzw. funduszu sołeckiego na 2023 rok. W planie finansowym Gminy Zarszyn jest to kwota przekraczająca nieco 50 tys. złotych. Istniejąca od wielu już lat instytucja funduszy sołeckich pozwala na zaplanowanie przez mieszkańców bez udziału władz gminy i radnych celów, na jakie mają być wydatkowane zaplanowane środki. Propozycje wydatków może przedstawić rada sołecka lub grupa mieszkańców. Przygotowany plan wydatków poddawany jest pod głosowanie uczestników zebrania. Wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego w skrócie powinno spełniać poniżesz warunki: Wniosek musi być uchwalony przez prawomocne zebranie wiejskie. Wnioskowany cel wydatków może być uchwalony wyłącznie z inicjatywy: sołtysa, rady sołeckiej albo minimum 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek musi wskazywać konkretne przedsięwzięcia, a nie dotację dla instytucji albo organizacji pozarządowej. Wskazane do realizacji przedsięwzięcie musi zawierać szacunek ich kosztów i uzasadnienie. Przyjęte cele wydatków z funduszu sołeckiego muszą być przekazane Wójtowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Przedsięwzięcia wskazane do realizacji przez zebranie wiejskie we Wniosku muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zbieżne z celami określonymi w planach funkcjonowania i rozwoju Gminy. Oszacowana wartość kosztów proponowanego do realizacji zadania musi się mieścić w kwocie przypadającej sołectwu z puli funduszu sołeckiego. Na zebraniu będzie również poruszony temat budowy obwodnicy Miejsca Piastowego, która w świetle obecnych założeń ma przebiegać istniejącym odcinkiem drogi krajowej nr 28 przez teren zabudowany Nowosielec i Pisarowiec.