ZMUSZENI JESTEŚMY PROTESTOWAĆ

Totalnym zaniedbaniem interesu naszej miejscowości było wyrażenie zgody na zakończenie obwodnicy wiaduktem przy granicy z Nowosielcami. Odbywały się przecież zebrania wiejskie, istniały kanały komunikacyjne w Internecie. Pani wójt i radni uznali, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Zarszyna i Długiego będzie wystarczające. Czyjego interesu broniono, likwidując pierwotny plan budowy odcinka sięgającego do granic Sanoka?

W KWIETNIU PRZETARG NA ODCINEK NOWOSIELCE- SANOK

13 sierpnia 2022 r. na zebraniu wiejskim w Nowosielcach sprawa obwodnicy Miejsca Piastowego, wjeżdżającej w zabudowany teren Nowosielce i Pisarowiec została szerzej nagłośniona. Dla władz gminnych oraz radnych z naszej miejscowości, do tego momentu sprawy szły dobrym torem. Prowadzone w Zarszynie cichcem konsultacje dwukrotnie odfajkowano przy znikomej obecności przedstawicieli Nowosielec.

EKRANY U NAS NIE PRZEJDĄ

Bieszczady są uważane za jeden z piękniejszych regionów naszego kraju. Potwierdzają to liczne rzesze turystów, którzy przyjeżdżają tutaj zarówno w okresie wakacyjnym jaki zimą. W stronę Bieszczad prowadzi droga krajowa nr 84 biegnąca od Sanoka do Krościenka. Podróżujący w stronę bieszczadzkiego regionu turyści, po minięciu Sanoka z każdym kilometrem mieli przed sobą coraz bardzie malownicze widoki. Po drodze mija się Zagórz słynący z węzła kolejowego, łączącego Jasło z Krościenkiem i Łupkowem. Dalej wjeżdżamy na teren gminy Lesko, mijając po drodze wstęgę Sanu w rejonie Postołowa. Na przełomie roku 2023 i 2024 rozpoczęły się na tym odcinku drogi roboty modernizacyjne, które na długi czas zmienią wizerunek tej trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wzięła sprawy w swoje ręce i uszczęśliwiła mieszkańców Zahutynia i Nowego Zagórza ekranami przydrożnymi, które mają za zadanie zmniejszać hałas powodowany prze przejeżdżające samochody. Teraz powstaje infrastruktura przypominająca getto z drogą krajową nr 84 pośrodku oraz enklawą zabudowy po południowej i północnej stronie. Zamiast pomyśleć o wyprowadzeniu ruchu poza teren zabudowany, izoluje się miejscową ludność niczym zwierzęta w ogrodach zoologicznych. Zeszpecony krajobraz na dziesiątki lat pozostanie pamiątką po obecnych władzach i zarządcach drogi. Trudno sobie wyobrazić takie działania na terenie Nowosielec i Pisarowiec, gdzie na chwilę obecną wciąż projektowany jest przebieg obwodnicy Miejsca Piastowego. W dalszym ciągu nie ogłoszono przetargu na prace projektowe odcinka krajówki po nowym śladzie z Długiego do Sanoka. Jeżeli nie rozpoczną się działania w tym kierunku, może się zrobić tutaj gorąco.

NA ILE OBWODNIC WYSTARCZY KASY?

Wiceminister Paweł Gancarz podsekretarz stanu w Resorcie Infrastruktury oświadczył, że pieniędzy w kasie państwa nie wystarczy na wszystkie 100 obwodnic, jakie zaplanował do realizacji rząd Mateusza Morawieckiego. Powiedział to podczas wizyty w opolskim Oddziale GDDKiA. Zdaniem wiceministra poprzedni rząd obiecywał inwestycje drogowe na wyrost. Podobno planowane 100 obwodnic pod koniec rządów Zjednoczonej Prawicy zamieniło się już 150 odcinków. Wiceminister Gancarz uważa, że kluczowe w rozwoju kraju są drogi powiatowe, z których statystycznie korzysta 70-80% mieszkańców Polski. Nic dziwnego, skoro jest ich blisko 125 tyś. km, w porównaniu do 19,5 tyś. km dróg krajowych. Niedawno przedstawiciele Gminy Zarszyn odwiedzili Pana Wiceministra w towarzystwie posła Bartosza Romowicza. W miłej atmosferze usłyszeli oni zapewnienie, że nasze problemy z kiepsko zaprojektowaną obwodnicą Miejsca Piastowego spotkały się z dużym zrozumieniem. I co dalej?

JAKIE DECYZJE PODEJMIE NOWY MINISTER INFRASTRUKTURY?

Po zmianie rządu w związku z październikowymi wyborami sprawa budowy obwodnicy Miejsca Piastowego trafi na biurka nowych osób, nowego ministra infrastruktury i nowych podsekretarzy stanu. Czy będzie kontynuowany plan dobudowania odcinka drogi z Długiego do Sanoka? Poprzedni włodarze w ministerstwie długo zwlekali z podjęciem decyzji. Niemal rzutem na taśmę, przed odejściem z gabinetów podjęta została decyzja o uruchomieniu programu inwestycyjnego dla zadania “kontynuacja budowy drogi na odcinku Długie – Sanok”. Zapewniał o tym minister Rafał Weber. Od dwóch lat prowadzimy kampanię na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Nowosielec i Pisarowiec, w związku ze skandalicznym projektem wpuszczenia ruchu drogowego w kierunku Bieszczad przez środek tych dwóch miejscowości. Bezmyślny projekt GDDKiA zainicjowany przetargiem w 2020 roku nie spotkał się z jakąkolwiek reakcją władz gminy Zarszyn i naszych radnych. Wycieczki organizowane do Warszawy i entuzjastyczne wpisy na portalach społecznościach niczego do tej pory nie zmieniły. Są to działania pozorne, o których nawet nie ma wzmianki na stronie Urzędu Gminy. Społeczeństwo czeka na konkrety pozwalające na naprawienie złych i błędnych decyzji.

MINISTER WEBER ODPOWIADA

Nowosielce i Pisarowce w myśl uruchomionego w Ministerstwie Infrastruktury programu inwestycyjnego będą miały obwodnicę. Program ten musi zostać zatwierdzony przez nową już Radę Ministrów. O ten drobny z pozoru fakt trzeba będzie znowu zabiegać. A dalej to już sprawa trafi do Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, który zajmie się przygotowaniem przetargu na prace koncepcyjne i projektowe.

MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ NR 28

Na sesji Rady Gminy w Zarszynie dnia 27 października wójt gminy Magdalena Gajewska przekazała informację, że planowana jest modernizacja drogi krajowej nr 28 na odcinku przebiegającym przez naszą gminę. Bliższych szczegółów nie usłyszało grono radnych na sesji, gdyż takowych nie podano, za wyjątkiem tego, że ma być konsultowany lub opiniowany zakres tych prac.

TYM POSŁOM DZIĘKUJEMY

Zbliżające się wybory parlamentarne mogą być okazją do podsumowania mijającej kadencji Sejmu. Nasz system wyborczy zwany ordynacją jest skonstruowany w ten sposób, że wyborcy głosują na tych, których wybrały partie polityczne. W wyborach parlamentarnych ugrupowania bezpartyjne lub samorządowe praktycznie się nie liczą, a stanowią jedynie platformę do zaistnienia w mediach dla wystawianych kandydatów. Dla naszej lokalnej społeczności przez blisko półtora roku bardzo zajmującym tematem było prowadzenie kampanii związanej z obwodnicą Miejsca Piastowego, a konkretnie jej niezaprojektowanego odcinka. Spotkania z samorządowcami i posłami nie przyniosły oczekiwanego efektu. Do chwili obecnej nie zostały podjęte działania związane z uruchomieniem prac przy budowie niezaprojektowanego dotąd odcinka Długie- Sanok. Nasi obecni przedstawiciele w parlamencie zajmują się tematami drugorzędnymi, mało istotnymi dla szerszych grup społeczeństwa. Obiecywane są budowy dróg “do nikąd”, jakieś trakty leśne i bardzo modne wieże widokowe. Od początku tej inwestycji zauważalny był brak należytego zainteresowania tym tematem przez posłów, władze gminy oraz radnych. Dzisiaj mieszkańcy Nowosielec, Pisarowiec, a być może i Długiego stoją przed perspektywą komunikacyjnego linczu. Czy społeczeństwo zaufa ludziom obsadzającym drabinę władzy od gminy, aż po Wiejską? Pierwsza runda na test zaufania już 15 października, a następna na wiosnę.

BĘDZIE SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Siłownia plenerowa ma być zlokalizowana na terenie przyszkolnym i służyć będzie nie tylko uczniom, ale również mieszkańcom Nowosielec. Podnoszona kwestia bezpieczeństwa użytkowania urządzeń siłowni przez osoby poniżej 15 roku życia bez nadzoru rodziców lub opiekunów, nie stanowi zdaniem części zebranych żadnego problemu. Faktem jest, że odpowiedzialność za osoby przebywające na terenie szkoły ponosi dyrektor placówki. Większością głosów podjęta została uchwała, w efekcie której wydatki z bieżni zostały przesunięte na siłownię plenerową.
więcej – kliknij tytuł