ZMUSZENI JESTEŚMY PROTESTOWAĆ

Totalnym zaniedbaniem interesu naszej miejscowości było wyrażenie zgody na zakończenie obwodnicy wiaduktem przy granicy z Nowosielcami. Odbywały się przecież zebrania wiejskie, istniały kanały komunikacyjne w Internecie. Pani wójt i radni uznali, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Zarszyna i Długiego będzie wystarczające. Czyjego interesu broniono, likwidując pierwotny plan budowy odcinka sięgającego do granic Sanoka?

W KWIETNIU PRZETARG NA ODCINEK NOWOSIELCE- SANOK

13 sierpnia 2022 r. na zebraniu wiejskim w Nowosielcach sprawa obwodnicy Miejsca Piastowego, wjeżdżającej w zabudowany teren Nowosielce i Pisarowiec została szerzej nagłośniona. Dla władz gminnych oraz radnych z naszej miejscowości, do tego momentu sprawy szły dobrym torem. Prowadzone w Zarszynie cichcem konsultacje dwukrotnie odfajkowano przy znikomej obecności przedstawicieli Nowosielec.

NA ILE OBWODNIC WYSTARCZY KASY?

Wiceminister Paweł Gancarz podsekretarz stanu w Resorcie Infrastruktury oświadczył, że pieniędzy w kasie państwa nie wystarczy na wszystkie 100 obwodnic, jakie zaplanował do realizacji rząd Mateusza Morawieckiego. Powiedział to podczas wizyty w opolskim Oddziale GDDKiA. Zdaniem wiceministra poprzedni rząd obiecywał inwestycje drogowe na wyrost. Podobno planowane 100 obwodnic pod koniec rządów Zjednoczonej Prawicy zamieniło się już 150 odcinków. Wiceminister Gancarz uważa, że kluczowe w rozwoju kraju są drogi powiatowe, z których statystycznie korzysta 70-80% mieszkańców Polski. Nic dziwnego, skoro jest ich blisko 125 tyś. km, w porównaniu do 19,5 tyś. km dróg krajowych. Niedawno przedstawiciele Gminy Zarszyn odwiedzili Pana Wiceministra w towarzystwie posła Bartosza Romowicza. W miłej atmosferze usłyszeli oni zapewnienie, że nasze problemy z kiepsko zaprojektowaną obwodnicą Miejsca Piastowego spotkały się z dużym zrozumieniem. I co dalej?

JAKIE DECYZJE PODEJMIE NOWY MINISTER INFRASTRUKTURY?

Po zmianie rządu w związku z październikowymi wyborami sprawa budowy obwodnicy Miejsca Piastowego trafi na biurka nowych osób, nowego ministra infrastruktury i nowych podsekretarzy stanu. Czy będzie kontynuowany plan dobudowania odcinka drogi z Długiego do Sanoka? Poprzedni włodarze w ministerstwie długo zwlekali z podjęciem decyzji. Niemal rzutem na taśmę, przed odejściem z gabinetów podjęta została decyzja o uruchomieniu programu inwestycyjnego dla zadania “kontynuacja budowy drogi na odcinku Długie – Sanok”. Zapewniał o tym minister Rafał Weber. Od dwóch lat prowadzimy kampanię na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Nowosielec i Pisarowiec, w związku ze skandalicznym projektem wpuszczenia ruchu drogowego w kierunku Bieszczad przez środek tych dwóch miejscowości. Bezmyślny projekt GDDKiA zainicjowany przetargiem w 2020 roku nie spotkał się z jakąkolwiek reakcją władz gminy Zarszyn i naszych radnych. Wycieczki organizowane do Warszawy i entuzjastyczne wpisy na portalach społecznościach niczego do tej pory nie zmieniły. Są to działania pozorne, o których nawet nie ma wzmianki na stronie Urzędu Gminy. Społeczeństwo czeka na konkrety pozwalające na naprawienie złych i błędnych decyzji.

MINISTER WEBER ODPOWIADA

Nowosielce i Pisarowce w myśl uruchomionego w Ministerstwie Infrastruktury programu inwestycyjnego będą miały obwodnicę. Program ten musi zostać zatwierdzony przez nową już Radę Ministrów. O ten drobny z pozoru fakt trzeba będzie znowu zabiegać. A dalej to już sprawa trafi do Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, który zajmie się przygotowaniem przetargu na prace koncepcyjne i projektowe.

WYPADEK DROGOWY W NOWOSIELCACH

W niedzielny poranek około 8.30 na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Nowosielce w gminie Zarszyn doszło do wypadku drogowego. Samochód osobowy na numerach krakowskich, jadący w kierunku Sanoka, z nieustalonych przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu, przekroczył oś jezdni i wjechał do rowu, a następnie po zderzeniu z przepustem drogowym został wyrzucony na ul. Północną. W pojeździe znajdowało się dwóch mężczyzn, którym pomocy medycznej udzielili ratownicy pogotowia ratunkowego przybyłego na miejsce wypadku. Bezpośrednio po wypadku do udzielania pomocy poszkodowanym przystąpili przejeżdżający strażacy. Poważniejszych obrażeń doznał pasażer jadący na tylnym siedzeniu, którym służby ratunkowe zajęły się w pierwszej kolejności. Pojazd został uszkodzony w znacznym stopniu. Nie wystąpiły poważniejsze utrudnienia w ruchu na drodze krajowej z uwagi na to, że pojazd poszkodowany znajdował się poza jezdnią główną. Jest to już drugi wypadek drogowy w Nowosielcach w przeciągu tygodnia. Potwierdza się zatem opinia, że projektowana obwodnica Miejsca Piastowego powinna zostać wybudowana na całym odcinku i ominąć zabudowany obszar Nowosielec i Pisarowiec. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców obu miejscowości.

OBIECANKI NA SPOTKANIACH, A PROJEKT IDZIE SWOJĄ DROGĄ

Na tę chwilę brak jest decyzji Ministerstwa Infrastruktury o wydłużeniu obwodnicy, aby ominąć zabudowany teren Nowosielec i Pisarowiec. Na tym przykładzie widać, jak marnuje się środki z budżetu państwa, czyli to, co wypracowują ludzie w podatkach i różnych daninach na rzecz państwa. W wielu wystąpieniach i głosach wskazywano, że wiadukt jest zbędny, a zakończenie drogi w tym miejscu nie ma sensu. Inwestycja w takim kształcie skazana jest na niepowodzenie, gdyż droga przez obie miejscowości będzie nieprzejezdna.

SPOTKANIE Z GRUPĄ POSŁÓW W URZĘDZIE GMINY

W dniu 5 kwietnia 2023r. w godzinach popołudniowych doszło do spotkania grupy mieszkańców Nowosielec, Pisarowiec i Strachociny z grupą posłów, którzy przybyli do Urzędu Gminy w Zarszynie. Zebrani przedstawili postulaty związane z inwestycją budowy obwodnicy Miejsca Piastowego, a konkretnie projektu włączenia części drogi krajowej nr 28 do odcinka w zabudowanym obszarze Nowosielec i Pisarowiec. W trakcie kilkunastominutowego spotkania przypomniany został problem, o którym mieszkańcy obu miejscowości mówią od ubiegłego roku. Posłowie wyrazili swoje poparcie dla protestujących i stwierdzili zgodnie, że planowany przebieg drogi krajowej nie gwarantuje bezpieczeństwa mieszkańcom, a uciążliwości związane z dużym natężeniem ruchu będą olbrzymie. W końcowej fazie spotkania poseł Adam Śnieżek poinformował zebranych, że temat uruchomienia dodatkowej inwestycji na odcinku kilku kilometrów znajdzie się na porządku obrad Rady Ministrów oraz będzie sygnalizowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Problem związany z pozyskaniem środków na dokończenie odcinka DK-28 podobno został rozwiązany. Sejm na spotkaniu reprezentowali: Joanna Frydrych, Marek Rząsa, Mieczysław Kasprzyk, Adam Śnieżek, Piotr Babinetz i Piotr Uruski. Spotkanie w Urzędzie Gminy zorganizowane zostało w związku z protestem mieszkańców Zarszyna przeciwko budowie stacji telefonii komórkowej 5G. Po omówieniu spraw związanych z tym protestem wójt Gminy zaprosiła na spotkanie grupę z Nowosielec i Pisarowiec. Głosy protestujących w tej sprawie:

WÓJT GMINY SANOK ZA PRZEDŁUŻENIEM OBWODNICY MIEJSCA PIASTOWEGO

Pomimo trwających od prawie półtora roku dyskusji w sprawie budowy obwodnicy Miejsca Piastowego nadal nie jest załatwiona kwestia odcinka na długości Nowosielec i Pisarowiec. Nasuwa się pytanie, czy głosy optujące za wybudowaniem nowego fragmentu drogi krajowej nr 28 na całym odcinku pomiędzy Miejscem Piastowym i Sanokiem docierają do Ministerstwa Infrastruktury? Tego nie możemy być pewni. Program budowy 100 obwodnic ogłoszony przez rząd premiera Morawieckiego jest z pewnością jednym z efektowniejszych zadań gospodarczych, bardzo potrzebnych naszemu krajowi. Jeżeli mówimy jednak o obwodnicy Miejsca Piastowego to należy stwierdzić, że Resort odpowiedzialny za infrastrukturę drogową oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad popełnili olbrzymią gafę. Obwodnica Miejsca Piastowego to miał być zjazd z projektowanej drogi szybkiego ruchu S-19 na drogę krajową nr 28. W naturalny sposób takie zjazdy projektuje się z zachowaniem zasady ominięcia stref zabudowanych. Skoro to obwodnica Miejsca Piastowego to od strony południowej powinna się łączyć z krajową droga nr 28 przed Iwoniczem. Zmowa władz samorządowych gmin leżących przy trasie z Zatoru do Medyki (DK 28) z GDDKiA zmieniła to zadanie w budowę nowego odcinka drogi krajowej na długości ok. 25 km. Zamysł ten, całkiem logiczny w swych założeniach okazał się niewypałem, gdyż inwestor, czyli GDDKiA Oddział Rzeszów oparł się na złych założeniach przyjmując, że zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców kilku miejscowości i wyprowadzi ruch poza strefy zabudowy, ale tylko do pewnego miejsca. Tym miejscem jest rejon granicy pomiędzy Długiem i Nowosielcami, gdzie kończyć się ma projektowana obwodnica Miejsca Piastowego. Dalej wszystkie pojazdy będą przejeżdżać prze środek tych dwóch wskazanych miejscowości. Z dużym