ZMUSZENI JESTEŚMY PROTESTOWAĆ

Totalnym zaniedbaniem interesu naszej miejscowości było wyrażenie zgody na zakończenie obwodnicy wiaduktem przy granicy z Nowosielcami. Odbywały się przecież zebrania wiejskie, istniały kanały komunikacyjne w Internecie. Pani wójt i radni uznali, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Zarszyna i Długiego będzie wystarczające. Czyjego interesu broniono, likwidując pierwotny plan budowy odcinka sięgającego do granic Sanoka?

COMP-SERWIS PRZY DK-28

Krośnieński operator usług internetowych Comp-serwis dotarł ze światłowodem na linię energetyczną przy drodze krajowej nr 28. W towarzystwie ma tutaj światłowód zainstalowany przez Voice-net. Oferta Comp-serwis obejmuje również dostarczenie sygnału telewizyjnego i usług telefonicznych. Przy podobnych parametrach prędkości, nieco taniej usługi świadczy firma z Krosna. W sprawie podpisania umowy i wykonania przyłącza należy się kontaktować z firmą na formularzu dostępnym na stronie operatora. Telefon do Biura obsługi 13 3073 000.

ULICA SZKOLNA PO REMONCIE

Modernizacja ulicy Szkolnej jest niemal na finiszu. Ułożona została nawierzchnia oraz wykonano pobocza. W zakresie był także remont zjazdów, na przylegające do ulicy nieruchomości. Wyszło dość dobrze. W niektórych miejscach pobocza nie zagęszczono w sposób należyty. Brakuje również progu zwalniającego w rejonie przecinającej ulicę tzw. ścieżki. Pod pojazdy osobowe droga będzie odpowiednia. Gorzej będzie, gdy wjedzie tutaj transport o zwiększonym nacisku osi. Teraz Południowa powinna trafić do kolejki na modernizację.

JEST SZANSA NA REMONT KOŚCIOŁA

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program ogłoszony prze poprzedni rząd, który ma wesprzeć samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego. Program kierowany został bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie planowano na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Celem tych prac mogą prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%. Wnioski będą mogły być składane w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez BGK, w jednej z trzech kategorii:•    do 150 000 zł•    do 500 000 zł•    do 3 500 000 zł Złożony przez Parafię w Nowosielcach wniosek uzyskał aprobatę na dofinansowanie w wysokości ponad 400 tyś. złotych. Aktualnie w efekcie złożenia dokumentacji projektowej uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Spełnione zostały wszelkie formalności do przygotowania przetargu i wyłonienia wykonawcy robót. Część działań należy obecnie do jednostki samorządowej – Urzędu Gminy w Zarszynie.

SZKOLNA W REMONCIE

Ulica Szkolna przechodzi totalny remont. Wykonawca zdjął nawierzchnię bitumiczną na całej długości ulicy. Trwają prace przy remoncie warstw podbudowy. Na niektórych odcinkach pojawiły się przydrożne rowy, Wykonano nowe zjazdy na działki przylegające do tej ulicy. Szkolna będzie jak nowa, ale dalej w stronę Długiego na niektórych fragmentach ul. Południowej kratery, że zawieszenie można urwać.

WŁADZE GMINY WYBRANE

Wybory samorządowe 2024 w Gminie Zarszyn rozstrzygnęły się w pierwszej turze 7 kwietnia. Na stanowisku wójta Gminy pozostanie Magdalena Gajewska, pokonując jedynego kontrkandydata Andrzeja Wronę. W Radzie Gminy pozostało 7 radnych z poprzedniej kadencji, w tym Grzegorz Michalski i Stanisław Burczyk reprezentujący Nowosielce. Podobnie radni z Zarszyna – Janusz Konieczny i Piotr Tutak będą kontynuować swoją misję we władzach gminnych. Mieszkańcy Długiego w trakcie głosowania dokonali wymiany wszystkich trzech radnych. Skład obecnej Rady Gminy wygląda następująco:

OFENSYWA INTERNETOWA VOICE-NET

Wykonawca szkieletowej sieci światłowodowej firma Voice-net z Rzeszowa zaczął ostatnio lawinowo włączać abonentów, wykonując przyłącza światłowodowe do magistrali wykonanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W pierwotnych założeniach łącza miały być uruchamiane blisko dwa lata temu. Na realizację tego programu firma pozyskała ogromne kwoty dotacji. W związku z polityką firmy mającą zaowocować masowym pozyskaniem użytkowników poprawiła się znacząco obsługa telefoniczna na biurze obsługi klienta. Od zgłoszenia do wykonania przyłącza może minąć zaledwie kilka dni. Jest natomiast problem z prędkością łączy. Najpopularniejszy pakiet to 300/60 Mb/s. W rzeczywistości prędkość pobierania nie przekracza 100 Mb/s. Skąd ta rozbieżność na biurze obsługi nie mogą wyjaśnić. Faktem jest, że nie odpowiada to warunkom umowy, którą proponuje dostawca usługi. Część mieszkańców Nowosielec korzysta z usług Comp-serwis z Krosna. Dostawca ten ma zamiar stworzyć ofertę i możliwość włączenia do sieci internetowej na terenie całej miejscowości.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Spokojnych i ciepłych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz wielu łask i radości z przeżywania Niedzieli Miłosierdzia Bożego życzy zespół nowosielce.pl

W KWIETNIU PRZETARG NA ODCINEK NOWOSIELCE- SANOK

13 sierpnia 2022 r. na zebraniu wiejskim w Nowosielcach sprawa obwodnicy Miejsca Piastowego, wjeżdżającej w zabudowany teren Nowosielce i Pisarowiec została szerzej nagłośniona. Dla władz gminnych oraz radnych z naszej miejscowości, do tego momentu sprawy szły dobrym torem. Prowadzone w Zarszynie cichcem konsultacje dwukrotnie odfajkowano przy znikomej obecności przedstawicieli Nowosielec.