TAKI MAMY KLIMAT – ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH

Wśród zadań własnych gmin jest między innymi właściwe zimowe utrzymanie dróg należących do gminy. Do odśnieżania i likwidacji skutków marznięcia nawierzchni typowane są drogi, które służą bezpośrednio mieszkańcom wsi, są drogami dojazdowymi i zapewniają komunikację. Z reguły osobami do bezpośredniego zlecania prac na drogach oraz odbierania ich jakości typowani są sołtysi z danej miejscowości. Do wykonywania prac na drogach wybiera się firmy, które wygrały przetarg organizowany przez Urząd Gminy. Czy zimowe utrzymanie dróg gminnych w Nowosielcach jest należyte? Głosy mogą być podzielone. Docierają do nas sygnały, że

TABLICE INFORMACYJNE – WARTO PRZEMYŚLEĆ LOKALIZACJĘ

Przez długi okres czasu przy drodze krajowej stała tablica ogłoszeniowa zabezpieczona siatką i kłódką. Dla mieszkańców wioski był to symbol cenzury oraz traktowania “z góry” przez włodarzy miejscowości. Od pewnego czasu tablicę przeniesiono na drugą stronę drogi – stoi teraz na dojeździe do mostu przed Domem Kultury i ma charakter otwarty. Lokalizacja jest niezbyt fortunna, gdyż dla wielu mieszkańców nie skręcających  w ulicę św. Floriana informacje zamieszczone na niej są po prostu niedostępne. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że ci, którym jest nie po drodze będą masowo przechodzić przez jezdnię i zaglądać na tablicę, czy nie ma tam interesujących ogłoszeń. W rejonie tym nie ma przejścia dla pieszych, więc przechodzenie na drugą stronę jest dość niebezpieczne. Zatem dostępność informacji wiejskiej jest ograniczona. Poza ulicą, której patronuje św. Florian są jeszcze inne rejony, gdzie mieszkańcy oczekują normalnego traktowania. Można mieć także zastrzeżenia do lokalizacji drugiej tablicy ogłoszeń, schowanej przy ulicy Modrzewiowej, której ekspozycja przy “ścieżce” jest fatalna. Fatalny jest również jej stan techniczny.

ULICA POŁUDNIOWA DOCZEKAŁA SIĘ OŚWIETLENIA

Ulica Południowa w Nowosielcach, czyli dawny Zaguminek będzie oświetlona. Trwa układanie kabli energetycznych wzdłuż drogi. Oświetlenie poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi. Tędy prowadzi popularna trasa rowerowa w kierunku Długiego i Zarszyna. Poprawi się oświetlenie, ale zauważyć należ, że jakość nawierzchni asfaltowej ulicy Południowej i Szkolnej, będących pod zarządem gminy uległa znacznemu zniszczeniu. W wielu miejscach są liczne spękania, ubytki i wykruszenia krawędzi. Nie obejdzie się bez poważnego remontu, tylko nie wiadomo kiedy.

TERMOMODERNIZACJA PLEBANII

Od kilku tygodni trwają prace przy termomodernizacji plebanii. Po odkopaniu fundamentów firma realizująca roboty ułożyła izolacje termiczne ze styroduru oraz nowy rurarz odwodnienia budynku. Ściany budynku docieplone są styropianem grafitowym grubości 15 cm. Wymieniona będzie również stolarka okienna na parterze i poddaszu. Termomodernizacja przyniesie konkretne efekty w postaci mniejszego zużycia energii na ogrzewanie budynku. Ułożenie izolacji poprawia również komfort w lecie, gdyż zmniejsza ilość ciepła przenikającego do wewnątrz, ograniczając dokuczliwość upałów, których skutki przyszło nam doświadczyć w ostatnich dniach.

PUNKT KATECHETYCZNY – ZBĘDNY DLA PARAFII?

W najbliższym czasie stojący w centrum Nowosielec Punkt Katechetyczny zostanie wystawiony na sprzedaż. Budynek wzniesiony siłami społeczeństwa w latach, kiedy religia nie mogła być nauczana w szkołach, od dłuższego czasu stoi niezagospodarowany. Budynek zajmuje aktualnie  działkę o powierzchni blisko 6 arów i jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy Heleny Gniewosz. Posiada podłączenie do wszystkich podstawowych mediów. Fundusze ze sprzedaży mają zasilić środki konieczne na remont kościoła parafialnego. Wśród mieszkańców opinie podzieliły się na tych, którzy są za sprzedażą oraz na tych, którzy wciąż uważają, że budynek powinien służyć mieszkańcom Nowosielec. [wp_ad_camp_1]

DOM LUDOWY – BĘDZIE INWESTYCJA?

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm. ), w związku z art. 51 ust. 3, art. 53 ust.1 w związku z art 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) z a w i a d a m i a m że na wniosek złożony przez Gminę Zarszyn w imieniu której działa Wójt Gminy Zarszyn Andrzej Betlej w dniu 27 lutego 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach” na działkach nr ewid. 1000, 1001, 998/2, 999/12, 999/15, 999/9 położonych w miejscowości Nowosielce; W związku z powyższym w Urzędzie Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74 ( pok. nr 15 ) w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z treścią w/w decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym. informacja ze strony www.zarszyn.pl Na ostatnim zebraniu kompletna cisza na temat rozbudowy Domu Kultury. Nikt nie mówi co tu się będzie działo, jakie są plany i komu Gmina ma zamiar budować pomieszczenia. Czyżby wójt osobiście był zainteresowany rozbudową tego obiektu? Warunki zabudowy w tym wypadku gmina wydaje sama dla siebie. 90 lat temu budową Domu Ludowego żyło całe społeczeństwo Nowosielec. Teraz temat przemyka pomiędzy