ULICA SZKOLNA PO REMONCIE

Modernizacja ulicy Szkolnej jest niemal na finiszu. Ułożona została nawierzchnia oraz wykonano pobocza. W zakresie był także remont zjazdów, na przylegające do ulicy nieruchomości. Wyszło dość dobrze. W niektórych miejscach pobocza nie zagęszczono w sposób należyty. Brakuje również progu zwalniającego w rejonie przecinającej ulicę tzw. ścieżki. Pod pojazdy osobowe droga będzie odpowiednia. Gorzej będzie, gdy wjedzie tutaj transport o zwiększonym nacisku osi. Teraz Południowa powinna trafić do kolejki na modernizację.

JEST SZANSA NA REMONT KOŚCIOŁA

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program ogłoszony prze poprzedni rząd, który ma wesprzeć samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego. Program kierowany został bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie planowano na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Celem tych prac mogą prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%. Wnioski będą mogły być składane w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez BGK, w jednej z trzech kategorii:•    do 150 000 zł•    do 500 000 zł•    do 3 500 000 zł Złożony przez Parafię w Nowosielcach wniosek uzyskał aprobatę na dofinansowanie w wysokości ponad 400 tyś. złotych. Aktualnie w efekcie złożenia dokumentacji projektowej uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Spełnione zostały wszelkie formalności do przygotowania przetargu i wyłonienia wykonawcy robót. Część działań należy obecnie do jednostki samorządowej – Urzędu Gminy w Zarszynie.

W KWIETNIU PRZETARG NA ODCINEK NOWOSIELCE- SANOK

13 sierpnia 2022 r. na zebraniu wiejskim w Nowosielcach sprawa obwodnicy Miejsca Piastowego, wjeżdżającej w zabudowany teren Nowosielce i Pisarowiec została szerzej nagłośniona. Dla władz gminnych oraz radnych z naszej miejscowości, do tego momentu sprawy szły dobrym torem. Prowadzone w Zarszynie cichcem konsultacje dwukrotnie odfajkowano przy znikomej obecności przedstawicieli Nowosielec.

DLA KOGO TA UCHWAŁA?

Kiedy ponad 20 lat temu pojawili się pierwsi łowcy gruntów pod wiatraki, w zamyśle niektórych radnych zaświtała wizja przyszłego Eldorado, wynikająca z napływu gotówki do budżetu gminy, z tytułu podatku od tzw. budowli. Niebawem okazało się, że w orzeczeniach wielu sądów stwierdzono, że budowlą jest jedynie fundament siłowni wiatrowej, a reszta to tzw. urządzenie, od którego podatek się nie należy. I w ten sposób marzenia o zapełnieniu gminnych kas poważną gotówką rozpłynęły się niczym mydlana bańka.

ŁĄCZNA MA SWOJE PRAWA

Ulica Łączna w Nowosielcach jest ulicą gminną i z nazwy powinna łączyć drogę krajową nr 28 z ul. Południową, ale ma ograniczenia w ruchu związane z wyrokiem sądu. Pojazdami mogą się po niej poruszać jedynie mieszkańcy posiadający nieruchomości przy niej położone. Dla innych jest zakaz wjeżdżania na nią i skracanie sobie drogi między krajówką i dawnym Zaguminkiem. Historia tej sprawy sięga drugiej połowy lat 90-tych ubiegłego wieku. Jeden z mieszkańców zamieszkujący przy tej drodze doszedł do wniosku, że zbyt duża liczba ludzi korzysta z tego skrótu. Sprawa trafiła do władz gminnych, a następnie do sądu. Sprawa toczyła się swoim tokiem, a interesu gminy i reszty mieszkańców bronił radca prawny zatrudniony w gminie. Być może finał tego sporu zakończyłby się zupełnie inaczej, gdyby nie to, że na kluczowej rozprawie nie było komu reprezentować gminy. W tej sytuacji zapadł wyrok przyznający mieszkańcowi prawo do spokoju i ograniczenie przejazdów dla innych osób. Po blisko 30 latach słychać głosy, że należałoby już przywrócić normalny ruch na spornej drodze, która została nazwana ulicą Łączną. W urzędzie gminy i na zebraniach o tej sprawie zaczyna się rozmawiać. Zapał jednak jakiś mizerny, chociaż chęci wyrażają w tej sprawie nasi radni. Nie bardzo wiadomo, jak się za to zabrać i odkręcić wyrok sprzed 30 lat. Dla urzędu gminy sprawa jest o tyle wygodna, że nie trzeba się będzie plątać po sądach, a także nie pojawi się problem remontu mostu, którego stan pozostawia wiele do życzenia.

ŚWIATŁOWÓD JUŻ DZIAŁA

Linia światłowodowa wzdłuż ulicy Heleny Gniewosz jest już czynna. Teoretycznie można się wpinać od ręki. Sygnał na tej części miejscowości oferuje wykonawca sieci światłowodowej VOICENET. Po piętach rzeszowskiemu dostawcy Internetu depcze COMP-SERWIS z Krosna, który w Nowosielcach oferował do niedawna tylko łącza radiowe. Na ul. Południowej są już abonenci wpięci do tego dostawcy. Szerszą ofensywę z podłączeniami krośnieński operator obiecuje na przełomie wiosny i lata. Wykonana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa szkieletowa sieć światłowodowa z dużymi oporami dociera do abonentów końcowych. Nowosielce od dawna były na szarym końcu inwestycji związanych z nowoczesną telekomunikacją. Kilkanaście lat temu realizowana inwestycja przez Orange była dosłownym wrzuceniem pieniędzy w błoto. Gdyby zamiast kabli miedzianych jednoparowych do ziemi ułożono światłowody, już dawno bylibyśmy w posiadaniu szybkich łączy internetowych.

ZNÓW SIE OBUDZIMY Z RĘKĄ W ……. ?

Na stronie Urzędu Gminy pojawiła się informacja o rzekomych działaniach na terenie gminy związanych z wiatrakami. Nie sposób pozostawić ten wpis bez komentarza. Może na początek warto pochwalić całkiem niezłą kompozycję graficzną tego ogłoszenia. Dalej nie będzie już kolorowo.

PO 20 LATACH OCZEKIWANIA BĘDZIE BUDOWA CHODNIKA

2 867 000,00 zł brutto będzie kosztował chodnik łączący Nowosielce z Pisarowcami. Przetarg ogłoszony w maju ubiegłego roku wygrała krośnieńska firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. 38-400 Krosno, ul. Grodzka 26. Na wysokości przystanku autobusowego poniżej stacji PKP pilnowana jest budowa przejścia dla pieszych umożliwiającego wejście na odcinek chodnika wybudowany ponad 20 lat temu. Na tym jednak nie koniec. Od wysokości przystanku kolejowego zostanie poprowadzony drugi odcinek chodnika w kierunku Pisarowiec. Mieszkańcy oraz młodzież z Zespołu Szkół będzie mogła bezpiecznie przejść w kierunku szkoły oraz przystanku autobusowego naprzeciwko stacji kolejowej. Przetarg miał formułę zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że zwycięzca postępowania przetargowego ma w zakresie wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie robót. W przypadku przetargu zaprojektuj i wybuduj podstawą do złożenia oferty jest przygotowany przez GDDKiA Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU). Aktualnie widomo, że prace projektowe są mocno zaawansowane. Aktualnie wykonawca uzgadnia dokumentację w PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie i Przemyślu, gdzie wnioski trafiły na początku drugiej dekady stycznia. Planowany przebieg chodników znajdziesz tutaj. Mapka pochodzi z materiałów przetargowych GDDKiA Oddział Rzeszów