AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO – KOŃCEM ROKU

W ustawie o drogach publicznych jest wymieniony dokument zwany audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kiedy jest opracowywany i jaki jest jego cel zapisano we wskazanej ustawie. Dla nowoprojektowanego odcinka drogi krajowej z Miejsca Piastowego w stronę Sanoka w ramach zadania Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego taki audyt ma zostać opracowany. W pierwszej wersji informacja z rzeszowskiego Oddziału GDDKiA wskazywała, że powinien się on ukazać pod koniec pierwszego kwartału 2023r. Następnie wskazano przełom 2 i 3 kwartału z uwagi na to, że zaczęły obowiązywać nowe przepisy w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych na bazie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. Obecnie, po zwróceniu się przez Komitet Społeczny DK-28 w Nowosielcach do GDDKiA w Rzeszowie o udostepnienie treści audytu otrzymaliśmy odpowiedź, że może się on ukazać pod koniec 2023r. Z planowanych działań Inwestora wynika, że wcześniej może odbyć się procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji, aniżeli powstanie audyt BRD. Z treści ustawy o drogach publicznych (art. 24j. 1.1) można wysnuć założenie, ze dokument ten powinien powstać wcześniej.

Z uwagi na to, że z treścią takich opracowań stykamy się rzadko i stanowią one materiały techniczne zarządcy drogi, w przypadku tej inwestycji zapoznanie się z tym audytem będzie stanowiło ciekawą lekturę. Będziemy mieli szansę ocenić, czy specjaliści od bezpieczeństwa ruchu drogowego skoncentrują się jedynie na odcinku wskazanym w przetargu z 2020r., podkreślając bezpieczeństwo mieszkańców Iwonicza, Rymanowa, Beska i Zarszyna z pominięciem kilku kilometrów przebiegających przez Nowosielce i Pisarowce. W świetle przyjętych założeń (dwukrotne przekroczenie linii kolejowej, budowa kosztownego wiaduktu, wprowadzenie ruchu do miejscowości, gdzie istnieje ponad 160 miejsc potencjalnych kolizji drogowych), przetarg ten nie powinien zostać ogłoszony.

Na koniec trzeba wspomnieć, że pojawiło się światełko w tym inwestycyjnym tunelu. Wielokrotnie powtarzane przez wszystkie środowiska naszego regionu głosy o przedłużenie obwodnicy do granicy Sanoka, zaczynają być coraz poważniej traktowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Liczne wizyty w ostatnim okresie ministra Adamczyka i Webera w regionie były okazją do przekazania logicznych argumentów za kontynuacją budowy obwodnicy na pominiętym wcześniej odcinku Nowosielec i Pisarowiec.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *