ZMUSZENI JESTEŚMY PROTESTOWAĆ

Totalnym zaniedbaniem interesu naszej miejscowości było wyrażenie zgody na zakończenie obwodnicy wiaduktem przy granicy z Nowosielcami. Odbywały się przecież zebrania wiejskie, istniały kanały komunikacyjne w Internecie. Pani wójt i radni uznali, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Zarszyna i Długiego będzie wystarczające. Czyjego interesu broniono, likwidując pierwotny plan budowy odcinka sięgającego do granic Sanoka?

NA ILE OBWODNIC WYSTARCZY KASY?

Wiceminister Paweł Gancarz podsekretarz stanu w Resorcie Infrastruktury oświadczył, że pieniędzy w kasie państwa nie wystarczy na wszystkie 100 obwodnic, jakie zaplanował do realizacji rząd Mateusza Morawieckiego. Powiedział to podczas wizyty w opolskim Oddziale GDDKiA. Zdaniem wiceministra poprzedni rząd obiecywał inwestycje drogowe na wyrost. Podobno planowane 100 obwodnic pod koniec rządów Zjednoczonej Prawicy zamieniło się już 150 odcinków. Wiceminister Gancarz uważa, że kluczowe w rozwoju kraju są drogi powiatowe, z których statystycznie korzysta 70-80% mieszkańców Polski. Nic dziwnego, skoro jest ich blisko 125 tyś. km, w porównaniu do 19,5 tyś. km dróg krajowych. Niedawno przedstawiciele Gminy Zarszyn odwiedzili Pana Wiceministra w towarzystwie posła Bartosza Romowicza. W miłej atmosferze usłyszeli oni zapewnienie, że nasze problemy z kiepsko zaprojektowaną obwodnicą Miejsca Piastowego spotkały się z dużym zrozumieniem. I co dalej?

CO DALEJ ZE STATUTAMI SOŁECTW?

Na początku bieżącego roku, w marcu Pani Wójt ogłosiła przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących projektów statutów sołectw w Gminie Zarszyn. Zgodnie z ogłoszeniem konsultacje te trwały przez cały miesiąc kwiecień. Pomimo wniesionych uwag moich, jak i trzech innych osób Pani Wójt nie odpowiedziała pisemnie na zgłaszane uwagi. Czyli konsultacje były tylko z nazwy. I taka sytuacja “trwała” do 28.12.2023 roku

POWYBORCZY REKONESANS

Referendum w naszej gminie przy frekwencji ponad 50% można by uznać za wiążące w większości miejscowości poza Zarszynem z Posadą Zarszyńską, Bażanówką i Odrzechową. W przypadku relokacji migrantów w tych miejscowościach, większość mieszkańców będzie ich oczekiwać z otwartymi ramionami.

SŁONECZNA POD ASFALTEM

Mieszkańcy Nowosielec przy ul. Słonecznej w końcu doczekali się remontu drogi gminnej. Cała pętla została pokryta nawierzchnią bitumiczną. Była to ostatnia ulica w naszej miejscowości po północnej stronie drogi krajowej, która nie miała nawierzchni asfaltowej. Do tego standardu dochodziliśmy około 25 lat. Układanie takich nawierzchni w okresie, kiedy robione były sieci kanalizacyjne i wodociągowe nie miało sensu. Obecnie większość wewnętrznych dróg gminnych jest już wykończonych bitumem. Te modernizowane najwcześniej były już kilka razy remontowane. Obecnie uzupełnienia ubytków wymaga nawierzchnia na ulicy Szkolnej.

URZĘDOWO I BEZ EMOCJI

Redaktor Edyta Wilk z Tygodnika Sanockiego w numerze z 22 grudnia 2022r. przedstawiła stanowisko wójt Gminy Zarszyn Magdaleny Gajewskiej w sprawie obwodnicy Miejsca Piastowego: “Przez teren Gminy Zarszyn nie będzie przebiegła odcinek drogiekspresowej s19. Na chwilę obecną jest opracowywana koncepcja doprojektu wykonawczego oraz studium korytarzowe dla zadania obwodnicyMiejsca Piastowego, która to docelowo będzie się łączyć z drogąekspresową s19. Oba te zadania są od siebie niezależne a inwestorem wprzypadku drogi ekspresowej s19 jak i obwodnicy miejsca piastowego jestGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jednocześnie należyzaznaczyć, że to GDDKiA jako inwestor zleca podmiotowi wykonawczemukonsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania wśród mieszkańców trasytej obwodnicy oraz różnych wariantów i podwariantów. Gmina Zarszyn naprośbę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informowała, kiedydane konsultacje mają miejsce. Zaznaczam, że ze swojej stronyinterweniowaliśmy, aby konsultacje przeprowadzić w godzinachpóźniejszych, jednakże nasze prośby nie zostały wzięte pod uwagę.Tłumaczono to sztywnym grafikiem spotkań we wszystkich gminach, przezktóre przebiegać będzie obwodnica Miejsca Piastowego. Informowaliśmymieszkańców przez wszystkie możliwe kanały, zaczynając odogólnodostępnej strony internetowej Gminy Zarszyn poprzez słupyogłoszeniowe, ogłoszenia kościelne, rozpowszechnienie informacji dosołtysów i radnych. Jeżeli chodzi o planowany zakres inwestycji a przede wszystkim to, gdziebędzie miała swój koniec obwodnica to chciałam zaznaczyć, że nikt nic znami nie konsultował, nie ustał i nie rozmawiał. Tak samo jak wszyscymieszkańcy dostaliśmy do wiadomości gotowe trasy wraz z wariantami ipodwariantami. Ministerstwo Infrastruktury z góry narzuciło wyglądcałego projektu, do którego potem w formie konsultacji wszyscy mogliśmysię odnosić, zarówno samorządy jak i poszczególni mieszkańcy.Odpowiadając na pytanie związane z bezpieczeństwem mieszkańców naszejGminy to jest ono i zawsze było najważniejsza dlatego od samego