ŁĄCZNA MA SWOJE PRAWA

Ulica Łączna w Nowosielcach jest ulicą gminną i z nazwy powinna łączyć drogę krajową nr 28 z ul. Południową, ale ma ograniczenia w ruchu związane z wyrokiem sądu. Pojazdami mogą się po niej poruszać jedynie mieszkańcy posiadający nieruchomości przy niej położone. Dla innych jest zakaz wjeżdżania na nią i skracanie sobie drogi między krajówką i dawnym Zaguminkiem. Historia tej sprawy sięga drugiej połowy lat 90-tych ubiegłego wieku. Jeden z mieszkańców zamieszkujący przy tej drodze doszedł do wniosku, że zbyt duża liczba ludzi korzysta z tego skrótu. Sprawa trafiła do władz gminnych, a następnie do sądu. Sprawa toczyła się swoim tokiem, a interesu gminy i reszty mieszkańców bronił radca prawny zatrudniony w gminie. Być może finał tego sporu zakończyłby się zupełnie inaczej, gdyby nie to, że na kluczowej rozprawie nie było komu reprezentować gminy. W tej sytuacji zapadł wyrok przyznający mieszkańcowi prawo do spokoju i ograniczenie przejazdów dla innych osób. Po blisko 30 latach słychać głosy, że należałoby już przywrócić normalny ruch na spornej drodze, która została nazwana ulicą Łączną. W urzędzie gminy i na zebraniach o tej sprawie zaczyna się rozmawiać. Zapał jednak jakiś mizerny, chociaż chęci wyrażają w tej sprawie nasi radni. Nie bardzo wiadomo, jak się za to zabrać i odkręcić wyrok sprzed 30 lat. Dla urzędu gminy sprawa jest o tyle wygodna, że nie trzeba się będzie plątać po sądach, a także nie pojawi się problem remontu mostu, którego stan pozostawia wiele do życzenia.

ŚWIATŁOWÓD JUŻ DZIAŁA

Linia światłowodowa wzdłuż ulicy Heleny Gniewosz jest już czynna. Teoretycznie można się wpinać od ręki. Sygnał na tej części miejscowości oferuje wykonawca sieci światłowodowej VOICENET. Po piętach rzeszowskiemu dostawcy Internetu depcze COMP-SERWIS z Krosna, który w Nowosielcach oferował do niedawna tylko łącza radiowe. Na ul. Południowej są już abonenci wpięci do tego dostawcy. Szerszą ofensywę z podłączeniami krośnieński operator obiecuje na przełomie wiosny i lata. Wykonana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa szkieletowa sieć światłowodowa z dużymi oporami dociera do abonentów końcowych. Nowosielce od dawna były na szarym końcu inwestycji związanych z nowoczesną telekomunikacją. Kilkanaście lat temu realizowana inwestycja przez Orange była dosłownym wrzuceniem pieniędzy w błoto. Gdyby zamiast kabli miedzianych jednoparowych do ziemi ułożono światłowody, już dawno bylibyśmy w posiadaniu szybkich łączy internetowych.

ZNÓW SIE OBUDZIMY Z RĘKĄ W ……. ?

Na stronie Urzędu Gminy pojawiła się informacja o rzekomych działaniach na terenie gminy związanych z wiatrakami. Nie sposób pozostawić ten wpis bez komentarza. Może na początek warto pochwalić całkiem niezłą kompozycję graficzną tego ogłoszenia. Dalej nie będzie już kolorowo.

NA ILE OBWODNIC WYSTARCZY KASY?

Wiceminister Paweł Gancarz podsekretarz stanu w Resorcie Infrastruktury oświadczył, że pieniędzy w kasie państwa nie wystarczy na wszystkie 100 obwodnic, jakie zaplanował do realizacji rząd Mateusza Morawieckiego. Powiedział to podczas wizyty w opolskim Oddziale GDDKiA. Zdaniem wiceministra poprzedni rząd obiecywał inwestycje drogowe na wyrost. Podobno planowane 100 obwodnic pod koniec rządów Zjednoczonej Prawicy zamieniło się już 150 odcinków. Wiceminister Gancarz uważa, że kluczowe w rozwoju kraju są drogi powiatowe, z których statystycznie korzysta 70-80% mieszkańców Polski. Nic dziwnego, skoro jest ich blisko 125 tyś. km, w porównaniu do 19,5 tyś. km dróg krajowych. Niedawno przedstawiciele Gminy Zarszyn odwiedzili Pana Wiceministra w towarzystwie posła Bartosza Romowicza. W miłej atmosferze usłyszeli oni zapewnienie, że nasze problemy z kiepsko zaprojektowaną obwodnicą Miejsca Piastowego spotkały się z dużym zrozumieniem. I co dalej?

PO 20 LATACH OCZEKIWANIA BĘDZIE BUDOWA CHODNIKA

2 867 000,00 zł brutto będzie kosztował chodnik łączący Nowosielce z Pisarowcami. Przetarg ogłoszony w maju ubiegłego roku wygrała krośnieńska firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. 38-400 Krosno, ul. Grodzka 26. Na wysokości przystanku autobusowego poniżej stacji PKP pilnowana jest budowa przejścia dla pieszych umożliwiającego wejście na odcinek chodnika wybudowany ponad 20 lat temu. Na tym jednak nie koniec. Od wysokości przystanku kolejowego zostanie poprowadzony drugi odcinek chodnika w kierunku Pisarowiec. Mieszkańcy oraz młodzież z Zespołu Szkół będzie mogła bezpiecznie przejść w kierunku szkoły oraz przystanku autobusowego naprzeciwko stacji kolejowej. Przetarg miał formułę zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że zwycięzca postępowania przetargowego ma w zakresie wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie robót. W przypadku przetargu zaprojektuj i wybuduj podstawą do złożenia oferty jest przygotowany przez GDDKiA Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU). Aktualnie widomo, że prace projektowe są mocno zaawansowane. Aktualnie wykonawca uzgadnia dokumentację w PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie i Przemyślu, gdzie wnioski trafiły na początku drugiej dekady stycznia. Planowany przebieg chodników znajdziesz tutaj. Mapka pochodzi z materiałów przetargowych GDDKiA Oddział Rzeszów

ZEBRANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

25 stycznia 2024r. odbyło się spotkanie zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej na Wsi. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 18 października 2001r. Na początku nowego tysiąclecia powstała inicjatywa wybudowania sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Nowosielcach. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na adaptacją fundamentów rozpoczętej w latach 80-tych budowy przedszkola. Władze gminy w tamtym okresie nie były zgodne co do potrzeby realizacji tej inwestycji. Ostatecznie ustalono, że sołectwo Nowosielce własnym staraniem zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej, bez której nie było szans na rozpoczęcie robót. Na potrzeby tej inicjatywy zostało zawiązane Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej na Wsi. Dokumentację projektową przygotowała krośnieńska pracownia projektowa Inwestprojekt. Gotowa dokumentacja została przekazana do Urzędu Gminy w Zarszynie. Koszty jej opracowania w wysokości 19 520 zł pokryło Stowarzyszenie. Na rok 2002 w budżecie gminy Zarszyn na rozpoczęcie inwestycji budowy sali gimnastycznej zapisano kwotę 50 000 zł. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej dysponowało w tamtym czasie środkami przekazanymi po zlikwidowanym Kółku Rolniczym. Była to kwota 28 157 zł. Z odsetek uzbierało się 7 885 oraz 2 018 złotych. Zabawa organizowana przez Stowarzyszenie przyniosła dochód w wysokości 1 450 zł. Wpłynęło ponadto 600 zł ze składek członkowskich oraz 150 zł darowizny. Ze zgromadzonych środków sfinansowano: pomoce naukowe dla SP Nowosielce 3 094 zł, dofinansowano koszty budowy altanki przy Domu Kultury kwotą 1467 zł. Ostatnia pozycja wydatków pochodzi z 2022 roku, gdzie kwotą 16 900 zł dofinansowano koszt budowy bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej. Na chwilę obecną stan posiadanych środków przez Stowarzyszenie jest zerowy. Dane finansowe przedstawił prezes Jerzy Latusek. Zarząd podjął również decyzję

OŚWIETLENIE DRÓG W GMINIE ZARSZYN

Od stycznia 2024 roku oświetlenie w gminie Zarszyn będzie załączane według przygotowanego harmonogramu opartego na astronomicznym wschodzie i zachodzie słońca. Sterownik astronomiczny to inaczej zegar sterujący z zapisanymi godzinami wschodów i zachodów, które zmieniają się w okresach półrocznych, pomiędzy przesileniem wiosennym oraz nastaniem jesieni. Oświetlenie będzie załączane dokładnie 30 minut przed wschodem słońca i wyłączane 30 minut po jego zachodzie. Wprawdzie nie jest to rozwiązanie idealne, gdyż faktyczne warunki widoczności są uzależnione od pogody i zachmurzenia, ale ma być znaczna poprawa. Szczególnie rano sytuacja była bardzo niekorzystana, kiedy to oświetlenie w pewnych okresach włączane było zaledwie na 30 minut. Tabela ustawień włącznika astronomicznego na cały rok pozwoli sprawdzić, w jakich godzinach oświetlenie uliczne będzie załączone. Przypominamy, że trwa obecnie w naszej gminie wymiana kilkuset punktów świetlnych na lampy typu LED. W efekcie tych działań powinny zostać osiągnięte oszczędności na rachunkach za energię zużywaną do oświetlenia ulic.

HISTORIA NOWOSIELEC I REGIONU

Minęło 150 lat od utworzenia linii kolejowej Jasło – Zagórz. Linia nr 108 biegnie właśnie przez Nowosielce i przez wiele lat stanowiła kluczowe ogniwo komunikacyjne dla mieszkańców naszej miejscowości. Wybudowana w czasie zaboru austriackiego stanowi do dzisiaj jeden z nielicznych elementów masy spadkowej po zaborcach. Faktem jest, że w zaborze austriackim panowała największa bieda i zacofanie spośród trzech zaborów. Zaborca pilnował, aby szkolnictwo było na tragicznie niskim poziomie, popierał tworzenie licznych karczm i wyszynków, gdzie rozpijani byli mieszkańcy Galicji. Władze austriackie faworyzowały społeczności obce kulturowo i religijnie. Zacofanie cywilizacyjne z okresu zaboru ciągnęło się za naszym regionem przez wiele dziesięcioleci po odzyskaniu niepodległości. Załączona mapa z roku około 1850 przedstawia Nowosielce jeszcze bez linii kolejowej. Doskonale jednak zaznaczono młyn wodny z jarkiem doprowadzającym wodę z pobliskiej Pielnicy. Obiekt ten funkcjonował do czasów powojennych. W nocy z 29 na 30 grudnia 1945 roku jego właściciel Jan Federkiewicz został zamordowany przez bandytów spod znaku UPA w trakcie palenia Nowosielec. Tamtej tragicznej nocy zamordowanych zostało 16 mieszkańców naszej miejscowości.

CO DALEJ ZE STATUTAMI SOŁECTW?

Na początku bieżącego roku, w marcu Pani Wójt ogłosiła przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących projektów statutów sołectw w Gminie Zarszyn. Zgodnie z ogłoszeniem konsultacje te trwały przez cały miesiąc kwiecień. Pomimo wniesionych uwag moich, jak i trzech innych osób Pani Wójt nie odpowiedziała pisemnie na zgłaszane uwagi. Czyli konsultacje były tylko z nazwy. I taka sytuacja “trwała” do 28.12.2023 roku

75 LECIE PARAFII NOWOSIELCE GNIEWOSZ

W obecnym roku mija 90 rocznica wybudowania kościoła w Nowosielcach. Od 1933 roku mieszkańcy wsi Nowosielce wyznania rzymskokatolickiego, mogli uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych na miejscu. Wcześniej Nowosielce podlegały pod parafię w Zarszynie. Wybudowanie kościoła nie oznaczało powstania parafii. Przez 15 lat kościół był użytkowany jako kaplica dojazdowa. Sytuacja zmieniła się 3 stycznia 1948 roku, kiedy to biskup Franciszek Barda wydanym dekretem ustanowił (erygował) parafię Nowosielce Gniewosz. Brak plebanii spowodował, że przez kolejne 4 lata parafia nie miała proboszcza, który zarządzałby nią na miejscu. Czynności te sprawowali księża z Zarszyna. 12 grudnia 1952 roku na stałe do Nowosielce przybył pierwszy proboszcz ks. Jan Czajkowski. Drewniana plebania wybudowana obok kościoła na ponad 50 lat stała się lokum dla kolejnych proboszczów. Za kilka dni minie 75 lat od utworzenia parafii Nowosielce pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Obecnie przy kościele funkcjonuje już nowa plebania wybudowana pod koniec pierwszej dekady naszego wieku w czasie posługi ks. Jana Gancarza. Staraniem parafian oraz ks. Henryka Dobosza w miejscu starej, drewnianej plebanii wybudowano kaplicę przystosowaną do sprawowania funkcji pogrzebowych. Na przełomie roku 2022 i 2023 zakończono gruntowny remont wnętrza kościoła, w zakres którego weszła wymiana posadzki, odnowienie polichromii, wymiana instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej. Wcześniej odnowione zostały ołtarze oraz inne drobne elementy wystroju świątyni. Wnętrze zostało przebudowane i przygotowane do dalszych prac, które w planie mają objąć dobudowanie nowej części świątyni od strony wschodniej. Przebudowa doprowadzi do utworzenia nawy głównej w układzie wschód- zachód.