ZMUSZENI JESTEŚMY PROTESTOWAĆ

Totalnym zaniedbaniem interesu naszej miejscowości było wyrażenie zgody na zakończenie obwodnicy wiaduktem przy granicy z Nowosielcami. Odbywały się przecież zebrania wiejskie, istniały kanały komunikacyjne w Internecie. Pani wójt i radni uznali, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Zarszyna i Długiego będzie wystarczające. Czyjego interesu broniono, likwidując pierwotny plan budowy odcinka sięgającego do granic Sanoka?

COMP-SERWIS PRZY DK-28

Krośnieński operator usług internetowych Comp-serwis dotarł ze światłowodem na linię energetyczną przy drodze krajowej nr 28. W towarzystwie ma tutaj światłowód zainstalowany przez Voice-net. Oferta Comp-serwis obejmuje również dostarczenie sygnału telewizyjnego i usług telefonicznych. Przy podobnych parametrach prędkości, nieco taniej usługi świadczy firma z Krosna. W sprawie podpisania umowy i wykonania przyłącza należy się kontaktować z firmą na formularzu dostępnym na stronie operatora. Telefon do Biura obsługi 13 3073 000.

ULICA SZKOLNA PO REMONCIE

Modernizacja ulicy Szkolnej jest niemal na finiszu. Ułożona została nawierzchnia oraz wykonano pobocza. W zakresie był także remont zjazdów, na przylegające do ulicy nieruchomości. Wyszło dość dobrze. W niektórych miejscach pobocza nie zagęszczono w sposób należyty. Brakuje również progu zwalniającego w rejonie przecinającej ulicę tzw. ścieżki. Pod pojazdy osobowe droga będzie odpowiednia. Gorzej będzie, gdy wjedzie tutaj transport o zwiększonym nacisku osi. Teraz Południowa powinna trafić do kolejki na modernizację.

JEST SZANSA NA REMONT KOŚCIOŁA

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program ogłoszony prze poprzedni rząd, który ma wesprzeć samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego. Program kierowany został bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie planowano na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Celem tych prac mogą prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%. Wnioski będą mogły być składane w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez BGK, w jednej z trzech kategorii:•    do 150 000 zł•    do 500 000 zł•    do 3 500 000 zł Złożony przez Parafię w Nowosielcach wniosek uzyskał aprobatę na dofinansowanie w wysokości ponad 400 tyś. złotych. Aktualnie w efekcie złożenia dokumentacji projektowej uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Spełnione zostały wszelkie formalności do przygotowania przetargu i wyłonienia wykonawcy robót. Część działań należy obecnie do jednostki samorządowej – Urzędu Gminy w Zarszynie.

SZKOLNA W REMONCIE

Ulica Szkolna przechodzi totalny remont. Wykonawca zdjął nawierzchnię bitumiczną na całej długości ulicy. Trwają prace przy remoncie warstw podbudowy. Na niektórych odcinkach pojawiły się przydrożne rowy, Wykonano nowe zjazdy na działki przylegające do tej ulicy. Szkolna będzie jak nowa, ale dalej w stronę Długiego na niektórych fragmentach ul. Południowej kratery, że zawieszenie można urwać.

W KWIETNIU PRZETARG NA ODCINEK NOWOSIELCE- SANOK

13 sierpnia 2022 r. na zebraniu wiejskim w Nowosielcach sprawa obwodnicy Miejsca Piastowego, wjeżdżającej w zabudowany teren Nowosielce i Pisarowiec została szerzej nagłośniona. Dla władz gminnych oraz radnych z naszej miejscowości, do tego momentu sprawy szły dobrym torem. Prowadzone w Zarszynie cichcem konsultacje dwukrotnie odfajkowano przy znikomej obecności przedstawicieli Nowosielec.

DLA KOGO TA UCHWAŁA?

Kiedy ponad 20 lat temu pojawili się pierwsi łowcy gruntów pod wiatraki, w zamyśle niektórych radnych zaświtała wizja przyszłego Eldorado, wynikająca z napływu gotówki do budżetu gminy, z tytułu podatku od tzw. budowli. Niebawem okazało się, że w orzeczeniach wielu sądów stwierdzono, że budowlą jest jedynie fundament siłowni wiatrowej, a reszta to tzw. urządzenie, od którego podatek się nie należy. I w ten sposób marzenia o zapełnieniu gminnych kas poważną gotówką rozpłynęły się niczym mydlana bańka.

ŁĄCZNA MA SWOJE PRAWA

Ulica Łączna w Nowosielcach jest ulicą gminną i z nazwy powinna łączyć drogę krajową nr 28 z ul. Południową, ale ma ograniczenia w ruchu związane z wyrokiem sądu. Pojazdami mogą się po niej poruszać jedynie mieszkańcy posiadający nieruchomości przy niej położone. Dla innych jest zakaz wjeżdżania na nią i skracanie sobie drogi między krajówką i dawnym Zaguminkiem. Historia tej sprawy sięga drugiej połowy lat 90-tych ubiegłego wieku. Jeden z mieszkańców zamieszkujący przy tej drodze doszedł do wniosku, że zbyt duża liczba ludzi korzysta z tego skrótu. Sprawa trafiła do władz gminnych, a następnie do sądu. Sprawa toczyła się swoim tokiem, a interesu gminy i reszty mieszkańców bronił radca prawny zatrudniony w gminie. Być może finał tego sporu zakończyłby się zupełnie inaczej, gdyby nie to, że na kluczowej rozprawie nie było komu reprezentować gminy. W tej sytuacji zapadł wyrok przyznający mieszkańcowi prawo do spokoju i ograniczenie przejazdów dla innych osób. Po blisko 30 latach słychać głosy, że należałoby już przywrócić normalny ruch na spornej drodze, która została nazwana ulicą Łączną. W urzędzie gminy i na zebraniach o tej sprawie zaczyna się rozmawiać. Zapał jednak jakiś mizerny, chociaż chęci wyrażają w tej sprawie nasi radni. Nie bardzo wiadomo, jak się za to zabrać i odkręcić wyrok sprzed 30 lat. Dla urzędu gminy sprawa jest o tyle wygodna, że nie trzeba się będzie plątać po sądach, a także nie pojawi się problem remontu mostu, którego stan pozostawia wiele do życzenia.