MPZ PRZYSTAWIŁ INWESTYCJĘ?

Obwodnica Miejsca Piastowego, a właściwie nowy odcinek drogi krajowej nr 28 w wielu założeniach miał dobiegać do drogi Pisarowce – Kostarowce. Czy problemem dla GDDKiA okazał się zabudowany fragment góry za przysłowiową 100-ką (przejazd kolejowy nr 100). Gmina Sanok bardzo sumiennie podeszła do swoich obowiązków i skwapliwie uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wstawionych na sprzedaż pod zabudowę mieszkaniową. Przez wiele lat grunty były tutaj użytkowane rolniczo i nikt nie interesował się przeznaczeniem ich pod zabudowę. Przed około 10 laty sytuacja zmieniła się i pojawili się tutaj inwestorzy. Domy rosły jeden za drugim. Południowo wschodnie zbocze pagórka zaczęło zamieniać się w osiedle mieszkaniowe. Rada Gminy Sanok uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Obecnie takie działania są podejmowane z dużym rozmysłem i stanowią znaczący wydatek z budżetu gminy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *