GDDKIA OKŁAMUJE SPOŁECZEŃSTWO

Opis inwestycji Obwodnica Miejsca Piastowego

Informacja ze strony GDDKiA Oddział Rzeszów

Jej planowana długość to ponad 22 km. Pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, gdyż istniejąca DK28 stanowi jedną z dróg krajowych prowadzących transport z kierunku zachodniego (od Katowic i Krakowa poprzez Nowy Sącz, Krosno, Sanok) w stronę wschodnią, tj. do przejścia granicznego w Medyce. Realizacja obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn, a to zapewni odciążenie miejscowości z ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo, nowa droga usprawni transport samochodów osobowych na kierunku Jasło – Sanok, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wymienionych miejscowości.

Komentarz:

Przy długości ok. 27 km podane w informacji dane byłyby prawdziwe. Zabrakło niecałe 5 km, aby inwestor mógł faktycznie mówić o sukcesie tego przedsięwzięcia. Droga nr 28 to łącznik z kierunków podanych powyżej. Na odcinku Miejsce Piastowe – Zarszyn ruch zostanie usprawniony, a problemy zaczną się od Nowosielec. Wyprowadzenie ruchu poza gęsta zabudowę nie dotyczy Nowosielec i Pisarowiec. Samochody ciężarowe i osobowe będą przemieszczać się przez zabudowany teren obu miejscowości. Bezpieczeństwo mieszkańców wymienionych miejscowości  ulegnie poprawie kosztem mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec. Inwestor nie traktuje w jednakowy sposób mieszkańców miejscowości, przez które projektuje drogę krajową. Początkowy zamiar wybudowania łącznika z Miejsca Piastowego do Sanoka ktoś zamienił na pseudoobwodnicę.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *