MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ NR 28

Na sesji Rady Gminy w Zarszynie dnia 27 października wójt gminy Magdalena Gajewska przekazała informację*, że planowana jest modernizacja drogi krajowej nr 28 na odcinku przebiegającym przez naszą gminę. Bliższych szczegółów nie usłyszało grono radnych na sesji, gdyż takowych nie podano, za wyjątkiem tego, że ma być konsultowany lub opiniowany zakres tych prac. Aktualnie trwają prace projektowe nad nowym odcinkiem DK-28 z Miejsca Piastowego do miejscowości Długie, który ma być realizowany w ramach programy budowy 100 obwodnic. Bezskutecznie oczekiwana jest jak na razie decyzja o podjęciu prac nad dalszym odcinkiem drogi, który zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom Nowosielec i Pisarowiec, a także kierowcom. Pojawiający się sygnał o planowanych pracach przy modernizacji drogi może sugerować, że zarządca drogi, tj GDDKiA na siłę będzie forsował plan skierowania ruchu w teren zabudowany. Efekty “nowoczesnej myśli technicznej” inżynierów drogownictwa pracujących na zlecenie GDDKiA widać w rejonie Zahutynia, gdzie powstają dwie ściany ekranów akustycznych na DK-84 Sanok- Krościenko. Mieszkańcy będą odizolowani ekranami niczym mieszkańcy strefy Gazy. Krajobraz dla wjeżdżających w rejon Bieszczad zostaje totalnie zeszpecony. Jakimi pomysłami zabłysną fachowcy z rzeszowskiego oddziału zarządzającego krajówką nr 28 warto się dowiedzieć za wczasu, zanim nie zrujnują nam życia w imię iluzorycznego komfortu i bezpieczeństwa.

Sytuacja zmierza w kierunku konfrontacji i zaostrzenia protestu. Spotkamy się najprawdopodobniej na przejściach dla pieszych.

*materiał z sesji rady Gminy Zarszyn- końcowy fragment “zapytania i wnioski”