ZMIANY W WYDATKACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na zebraniu wiejskim mieszkańców Nowosielec w dniu 21 maja przegłosowano kilka zmian w wydatkach finansowanych w ramach funduszu sołeckiego 2023. Wymagana ilość 40 mieszkańców dla podejmowania wiążących uchwał zebrania została nieznacznie przekroczona. Zaproponowane przez sołtysa i radę sołecką zmiany w funduszu zostały poddane pod głosowanie. W propozycji wydatków znalazło się zadanie pod nazwą ognisko integracyjne. Inicjowane przez sołtysa przedsięwzięcie miało za cel stworzenie w rejonie altany przy Domu Kultury miejsca spotkań mieszkańców z możliwością grillowania na otwartym powietrzu. Wizualizacja tej propozycji została przygotowana z pomocą kadry nauczycielskiej ZSCKR w Nowosielcach. Alternatywnym wydatkiem dla tej propozycji było dofinansowanie do kosztów budowy bieżni przy Szkole Podstawowej. O potrzebie budowy tego elementu wyposażenia otocznia szkoły mówiła dyrektorka tej placówki. Przeważającymi głosami mieszkańców kwota 10 tyś. złotych został zapisana pod zadaniem realizowanym przy szkole. Wygospodarowane zostały również środki dla LKS Szarotka Nowosielce, który sfinansuje z nich wymianę drzwi zewnętrznych do szatni sportowej. W pakiecie głosowania znalazło się jeszcze kilka drobniejszych zadań. Sołtys omówił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Nowosielec. Wyniki jej wskazują na potrzeby mieszkańców, stanowią ocenę prac sołtysa i rady sołeckiej oraz wskazują kierunki działania. W dyskusjach poruszono sprawy chodnika przy drodze krajowej od strony Pisarowiec, budowy obwodnicy Miejsca Piastowego i kwestie aktywności społecznej mieszkańców. Wymieniono uwagi dotyczące remontów przeprowadzonych w kościele parafialnym. Obecna na zebraniu wójt Magdalena Gajewska wspomniała o zakończonych konsultacjach nad projektami statutów sołectw naszej gminy. Zainteresowanie tymi dość istotnymi aktami prawa miejscowego było zanikowe. Ogółem wpłynęły 4 wnioski z uwagami do przygotowanych projektów. Warto podkreślić nowatorską formę prowadzenia spotkania przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych i slajdów, które przygotował i wykorzystywał w trakcie spotkania sołtys Grzegorz Wolanin.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *