WYBORY SOŁTYSÓW NA NOWYCH ZASADACH

Trwające w Radzie Gminy Zarszyn prace nad zmianami w statutach 11 sołectw są mniej więcej na półmetku. Zakończył się proces tzw. konsultacji, czyli możliwość obywatelskiego opiniowania i wnoszenia uwag oraz treści do projektów statutów. Najpoważniejsze zmiany w projektowanych statuach dotyczą wyborów władz sołectwa, czyli sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Wszystko wskazuje na to, że następne wybory sołtysów i członków rady sołeckiej odbędą się na zasadach podobnych jak wybory radnych gminnych, czy wybory parlamentarne. Wójt gminy będzie powoływał Sołecką Komisję Wyborczą, która ma liczyć 5 członków. Głosy na kandydatów będą oddawane w lokalu wyborczym organizowanym w każdym sołectwie w godzinach 9-18. Po przeliczeniu głosów komisja sporządza protokół i przekazuje go do Urzędu Gminy. Przed wyborami rejestrowani są kandydaci na sołtysa oraz listy z kandydatami na członków rady sołeckiej. Wybrani zostają ci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. W projekcie statutu Nowosielec zapisano, że kandydat na sołtysa musi mieć poparcie co najmniej 30 mieszkańców sołectwa. Minimum 40 podpisów tzw. poparcia musi widnieć na zgłaszanej liście z kandydatami na członków rady sołeckiej. Treść statutów ostatecznie zostanie przyjęta przez Radę Gminy i po stwierdzeniu zgodności  z prawem opublikowana w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *