DOM LUDOWY – BĘDZIE INWESTYCJA?

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm. ), w związku z art. 51 ust. 3, art. 53 ust.1 w związku z art 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. )
z a w i a d a m i a m
że na wniosek złożony przez Gminę Zarszyn w imieniu której działa Wójt Gminy Zarszyn Andrzej Betlej w dniu 27 lutego 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach” na działkach nr ewid. 1000, 1001, 998/2, 999/12, 999/15, 999/9 położonych w miejscowości Nowosielce;
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74
( pok. nr 15 ) w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z treścią w/w decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

informacja ze strony www.zarszyn.pl

Na ostatnim zebraniu kompletna cisza na temat rozbudowy Domu Kultury. Nikt nie mówi co tu się będzie działo, jakie są plany i komu Gmina ma zamiar budować pomieszczenia. Czyżby wójt osobiście był zainteresowany rozbudową tego obiektu? Warunki zabudowy w tym wypadku gmina wydaje sama dla siebie. 90 lat temu budową Domu Ludowego żyło całe społeczeństwo Nowosielec. Teraz temat przemyka pomiędzy zebraniami wiejskimi i sesjami Rady Gminy. Społeczeństwo chętnie pozna lidera stojącego za tak ambitnymi planami.

[wp_ad_camp_1]

3 komentarze

 1. Wszyscy wiemy a nikt nic nie powie ze za wszystkim stoi nasz najlepszy i niepowtarzalny car Wioski

 2. Witam
  Temat rozbudowy, przebudowy, nadbudowy jest znany i omawiany wraz z organizacjami działającymi na terenie Nowosielec.
  Czynimy starania i zabiegi od ponad roku aby nasz Dom Kultury zmodernizować – koncepcja została wypracowana w zeszłym roku natomiast projekt jest w trakcie przygotowania.
  Myślę, że w najbliższym czasie będzie dostępna wersja do opublikowania.
  Wszystkie organizacje działające w Nowosielcach miały możliwość zaproponowania swoich potrzeb.
  Nie mówi się zbyt wiele na ten temat ponieważ szanse na dofinansowanie są ale …..
  na 750 wniosków otrzyma finansowanie może 100……..
  Trzeba trzymać kciuki!!

  Dowiecie się więcej tutaj.
  http://www.pl-by-ua.eu/pl,19,133
  http://www.pbu2020.eu/pl/news/85

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.