HISTORIA SALI GIMNASTYCZNEJ

Mija właśnie 23 lata od daty, kiedy zostały ukończone prace nad projektem sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowosielcach. Dokumentację wykonało  Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe Inwestprojekt  sp. z o. o. w Krośnie. Opracowany kosztorys dla tej inwestycji opiewał na kwotę 1 264 101,97 zł netto. W tym czasie mijała  połowa kadencji  Rady Gminy wybranej na lata 1998- 2002. Sołectwo Nowosielce reprezentowało wówczas trzech radnych: Stanisław Wojciechowski, Robert Inglot i Wojciech Dragan. Zgodnie z ordynacją  wyborczą, wójta gminy w tamtym czasie wybierała Rada gminy.  Przewodniczącym  siedmioosobowego zarządu gminy, czyli wójtem został  Andrzej Betlej.

Społeczeństwo naszej miejscowości wyrażało w tamtym okresie chęć stworzenia lepszych warunków do nauczania dzieci w szkole podstawowej, a szczególności  do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. W okresie zimowym zajęcia wf-u  prowadzone były na korytarzu na rozścielanych  wykładzinach dywanowych.  Na spotkaniach mieszkańców oraz organizacji społecznych powtarzany był przekaz o konieczności budowy sali gimnastycznej. Uruchomienia tego zadania w ramach budżetu gminy Zarszyn nie było łatwe. W tamtym okresie trwały już prace przy budowie kanalizacji w Zarszynie i Posadzie Zarszyńskiej. Rozpoczęto  budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej pomiędzy stacją kolejową i kościołem,  przy znacznym udziale środków gminnych.  Przeprowadzano w Nowosielcach prace związane z reelektryfikacją, dla poprawienia warunków zaopatrzenia w energię elektryczną. Istniejące wówczas trzy stacje transformatorowe uzupełniono o kolejne 6 stacji, co przyniosło zupełnie nową jakość w zakresie zasilania budynków.

Tworzenie w tych warunkach kolejnej inwestycji w Nowosielcach wydawało się wręcz niemożliwe. Można było odnieść wrażenie, że niektóre środowiska chciały udowodnić, że radni reprezentujący w tamtym okresie naszą społeczność w Radzie Gminy są mało skuteczni. Radnym próbowano ustawić poprzeczkę wymagań na wysokości, która normalnie była nieosiągalna. Wcześniejsze kadencje przebiegały w sposób można nazwać lajtowy. Robiło się niewiele, informacje z posiedzeń Rady zawsze były pozytywne, a sukcesami okrzykiwano nawet takie wydarzenia, jak „przyznanie limitu na wodę”, w związku z uruchomieniem budowy wodociągu z Sieniawy w stronę Zarszyna. Wcześniejsze kadencje Rad Gminy, przy poprzednich władzach, miały nieco odmienny sposób obradowania.

Na posiedzeniach siedmioosobowego zarządu gminy prowadzone były dyskusje, na których trzeba było udowadniać, że budowa sali sportowej jest potrzebna i warto uruchomić taką inwestycję. Argumentem przemawiającym na korzyść radnych reprezentujących Nowosielce był fakt, że w sąsiedztwie szkoły znajdowały się fundamenty rozpoczętej kilkanaście lat wcześniej budowy przedszkola. Na ich bazie zaprojektowano obiekt sali sportowej. Koszty wykonania dokumentacji projektowej nie obciążały budżetu gminy. Faktura za usługi biura projektowego została uregulowana ze środków pochodzących ze zlikwidowanego Kółka Rolniczego w Nowosielcach. Były one zgromadzone na rachunku Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej na wsi Nowosielce. Pierwszy etap inwestycji został otwarty. Na tzw. odchodne kadencji 1998-2002 w budżecie gminy Zarszyn na 2003 rok zapisano w dziale wydatki dla tej inwestycji kwotę 50 000 zł. Dalsze losy tego projektu mogą opowiedzieć kolejni przedstawiciele Nowosielec zasiadający w Radzie Gminy.

Warto tutaj przetoczyć  trochę informacji na temat opracowanego w 2000 r. projektu sali gimnastycznej. Ogólna powierzchnia użytkowa budynku wyniosła 682,74 m2. Powierzchnia sali gimnastycznej to 293,67 m2, przy wymiarach 12,36 x 23,76 m. W projekcie parteru uwzględniono również: szatnie, pomieszczenie dla wychowawców, magazynki sprzętu sportowego, umywalnie, ubikacje oraz kotłownię. Na piętrze zaprojektowano dwie salki do ćwiczeń (35,84 m2 i 65,80 m2), szatnie, sanitariaty i pokoje dla instruktorów. Zasilanie kotłowni  gazem ziemnym pozwalało na użytkowanie obiektu przez okres zimowy. Opracowany projekt był kompletny i zawierał oprócz części budowlanej elementy branżowe: przyłącza, instalacje elektryczne, wodociągowe i  kanalizacyjne. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł  19 520 zł. Obecnie koszty takiego opracowania mogą być nawet dziesięciokrotnie większe.

Temat budowy sali sportowej w Nowosielcach cyklicznie wraca na spotkaniach mieszkańców, przy okazji uroczystości oraz incydentalnie, podczas omawiania aktualnych problemów w oświacie. I tak naprawdę, oprócz przysłowiowego gadania nic się praktycznie nie dzieje.  Obserwując  statystyki demograficzne i liczebność poszczególnych klas w szkołach  można dojść do wniosku, że zapotrzebowanie na takie obiekty będzie malało. Może rozwiązaniem będzie budowa przyszkolnych hal sportowych o charakterze otwartym, pozwalającym  również mieszkańcom na korzystanie z takiej infrastruktury.  Nie jest to wariant optymalny, ale pozwala na lepsze wykorzystanie bazy sportowej. W nawiązaniu do przedstawionych tutaj informacji  warto będzie jeszcze przypomnieć historię budowy przedszkola. Ale to już odrębny wątek.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *