HISTORIA NOWOSIELEC I REGIONU

Minęło 150 lat od utworzenia linii kolejowej Jasło – Zagórz. Linia nr 108 biegnie właśnie przez Nowosielce i przez wiele lat stanowiła kluczowe ogniwo komunikacyjne dla mieszkańców naszej miejscowości. Wybudowana w czasie zaboru austriackiego stanowi do dzisiaj jeden z nielicznych elementów masy spadkowej po zaborcach. Faktem jest, że w zaborze austriackim panowała największa bieda i zacofanie spośród trzech zaborów. Zaborca pilnował, aby szkolnictwo było na tragicznie niskim poziomie, popierał tworzenie licznych karczm i wyszynków, gdzie rozpijani byli mieszkańcy Galicji. Władze austriackie faworyzowały społeczności obce kulturowo i religijnie. Zacofanie cywilizacyjne z okresu zaboru ciągnęło się za naszym regionem przez wiele dziesięcioleci po odzyskaniu niepodległości. Załączona mapa z roku około 1850 przedstawia Nowosielce jeszcze bez linii kolejowej. Doskonale jednak zaznaczono młyn wodny z jarkiem doprowadzającym wodę z pobliskiej Pielnicy. Obiekt ten funkcjonował do czasów powojennych. W nocy z 29 na 30 grudnia 1945 roku jego właściciel Jan Federkiewicz został zamordowany przez bandytów spod znaku UPA w trakcie palenia Nowosielec. Tamtej tragicznej nocy zamordowanych zostało 16 mieszkańców naszej miejscowości.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *