KOMISJA STATUTOWA BIERZE SIĘ DO ROBOTY

Po 6 miesiącach od zakończenia konsultacji społecznych nad projektami statutów sołectw Gminy Zarszyn, do pracy ma zamiar przystąpić Komisja Statutowa powołana spośród radnych gminnych. Jak poinformował Sekretarz Gminy na posiedzeniu mają być omówione wnioski oraz sugestie złożone przez mieszkańców podczas konsultacji oraz Zebrań Wiejskich. Z obserwacji działań władz gminy wynika, że konsultacje społeczne nie zakończyły się w kwietniu, tylko trwały nadal. Na zebraniach wiejskich organizowanych we wrześniu w związku z koniecznością przyjęcia uchwał w sprawie wydatków z funduszy sołeckich na 2024 rok drążony był nadal temat projektów statutów. Praktyka nieco dziwna i być może nie do końca zgodna z prawem. Na razie czekamy na odpowiedzi Komisji Statutowej na złożone wnioski oraz propozycje zapisów przedstawione przez mieszkańców do projektów opublikowanych na stronie Urzędu Gminy w Zarszynie.