CZY JEST SZANSA NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ PRZY SZKOLE W NOWOSIELCACH?

Uchwałą Nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. ustanowiono program wieloletni pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

 Celem Programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.

 Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70% wydatków związanych z realizacją zadania.

W ramach Programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:

– budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;

– budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m.

Program ma obowiązywać w latach 2023-2024.

Wysokość środków finansowych planowana do przyznania w ramach dofinansowań w Programie wynosi 2 000 000 000 zł w podziale na lata:

– 2023 r. – 800 000 000 zł,

– 2024 r. – 1 200 000 000 zł.

Nabór do Programu będzie trwać od 1 do 31 marca 2023 r.”

informacja ze strony: https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia–program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *