URZĘDOWO I BEZ EMOCJI

Redaktor Edyta Wilk z Tygodnika Sanockiego w numerze z 22 grudnia 2022r. przedstawiła stanowisko wójt Gminy Zarszyn Magdaleny Gajewskiej w sprawie obwodnicy Miejsca Piastowego:

“Przez teren Gminy Zarszyn nie będzie przebiegła odcinek drogi
ekspresowej s19. Na chwilę obecną jest opracowywana koncepcja do
projektu wykonawczego oraz studium korytarzowe dla zadania obwodnicy
Miejsca Piastowego, która to docelowo będzie się łączyć z drogą
ekspresową s19. Oba te zadania są od siebie niezależne a inwestorem w
przypadku drogi ekspresowej s19 jak i obwodnicy miejsca piastowego jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jednocześnie należy
zaznaczyć, że to GDDKiA jako inwestor zleca podmiotowi wykonawczemu
konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania wśród mieszkańców trasy
tej obwodnicy oraz różnych wariantów i podwariantów. Gmina Zarszyn na
prośbę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informowała, kiedy
dane konsultacje mają miejsce. Zaznaczam, że ze swojej strony
interweniowaliśmy, aby konsultacje przeprowadzić w godzinach
późniejszych, jednakże nasze prośby nie zostały wzięte pod uwagę.
Tłumaczono to sztywnym grafikiem spotkań we wszystkich gminach, przez
które przebiegać będzie obwodnica Miejsca Piastowego. Informowaliśmy
mieszkańców przez wszystkie możliwe kanały, zaczynając od
ogólnodostępnej strony internetowej Gminy Zarszyn poprzez słupy
ogłoszeniowe, ogłoszenia kościelne, rozpowszechnienie informacji do
sołtysów i radnych.

Jeżeli chodzi o planowany zakres inwestycji a przede wszystkim to, gdzie
będzie miała swój koniec obwodnica to chciałam zaznaczyć, że nikt nic z
nami nie konsultował, nie ustał i nie rozmawiał. Tak samo jak wszyscy
mieszkańcy dostaliśmy do wiadomości gotowe trasy wraz z wariantami i
podwariantami. Ministerstwo Infrastruktury z góry narzuciło wygląd
całego projektu, do którego potem w formie konsultacji wszyscy mogliśmy
się odnosić, zarówno samorządy jak i poszczególni mieszkańcy.
Odpowiadając na pytanie związane z bezpieczeństwem mieszkańców naszej
Gminy to jest ono i zawsze było najważniejsza dlatego od samego początku
nasze starania były ukierunkowane aby przedłużyć zakończenie tejże
obwodnicy z miejscowości Nowosielce aż do wpięcia się w obwodnicę
Sanoka, co stanowi odcinek drogi krajowej DK 28. Świadczy o tym wiele
pism oraz stanowiska wypracowanych przez poszczególnych samorządowców,
przez których gminy przebiegać będzie w/w trasa. Na uwagi z naszej
strony zareagował również Zarząd Powiatu Sanockiego, który to zaapelował
do Ministra o przedłużenie tej trasy. W ślad za zarządem powiatu Konwent
Wójtów i Burmistrzów Powiatu Sanockiego zwrócił się z prośbą
o podjęcie przez Pana Ministra decyzji zmierzających do zweryfikowania
dotychczasowych planów w odniesieniu do zakresu rzeczowego planowanego
do rozpoczęcia zadania budowy obwodnicy Miejsca Piastowego uwzględniając
potrzeby transportowe, jak też odwiedzających nasz region turystów. W
piśmie zaapelowano, aby trasę wydłużyć przynajmniej za przejazd kolejowy
w Pisarowcach. Włączenie drogi w tym przypadku byłoby włączeniem do
drogi krajowej dk28 w km 268+700, to jest w rejonie skrzyżowania z drogą
gminną nr 117353R relacji Pisarowce – Kostarowce. Rozwiązanie to
miałoby bardzo korzystny wpływ zarówno na bezpieczeństwo jak i rozwój
obecnej infrastruktury towarzyszącej tejże obwodnicy.
Myślę, że na podkreślenie zasługuje również fakt, że jako gmina
wystosowaliśmy pisma do wszystkich zainteresowanych samorządów z prośbą
o wsparcie i podjęcie uchwał intencyjnych postulujących wydłużenie
obwodnicy Miejsca Piastowego. Na nasz apel, w postaci uchwał
odpowiedziały Miasto Sanok, Gmina Miejsce Piastowe, Gmina Krościenko
Wyżne i Powiat Krośnieński. Od pozostałych samorządów nie mamy
odpowiedzi. Mam cichą nadzieję, że jednak zdecydują się nas wesprzeć.
Oczywiście Rada Gminy Zarszyn również podjęła taką uchwałę, która
została wysłana do Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA oddział w
Warszawie i Rzeszowie oraz do biura projektowego, które zajmuje się
opracowywaniem dokumentacji. Odnosząc się na koniec do pytania odnośnie
kosztów budowy wiaduktu, jest bardzo ciężko stwierdzić jakie w
rzeczywistości to będą koszty. Tak samo jak do tego ile cała inwestycja
będzie kosztować. Ja ze swojej strony chciałabym pokreślić, że nie
chcemy się zajmować tym, ile co będzie kosztować, chcemy i zajmujemy się
tym, aby nasz oddolny głos dotarł do Ministerstwa i spowodował, żeby
chociaż teraz ktoś tam na górze spojrzał na naszą gminę naszymi oczami a
nie poprzez chłodne kalkulacje i obliczenia.”

One comment

  1. Twierdzenia o tym, że ogłoszenia o konsultacjach były umieszczane wszędzie, gdzie się dało to przesada. Taki temat powinien być nagłośniony w sposób najszerszy z możliwych. Egzaminu nie zdali tutaj po kolei: wójt, radni, urzędnicy, sołtys i rada sołecka. Część zainteresowanych osób z premedytacją siedziała cicho i czekała na przepchnięcie kolejnych spotkań z inwestorem. Tymczasem stanowisko władz gminy i rady powinno być jednoznaczne – nie zgadzamy się na żaden wariant przedstawiony przez inwestora kończący się wiaduktem na granicy Długiego i Nowosielec. Takie stanowisko z pewnością wymusiłoby zmianę planów przez Ministerstwo Infrastruktury oraz GDDKiA.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *