O SZKODLIWOŚCI NOSZENIA MASECZEK

  • Wykazano, że noszenie masek na twarzy ma znaczące niekorzystne skutki fizjologiczne i psychologiczne. Należą do nich niedotlenienie, hiperkapnia, duszność, zwiększona kwasowość i toksyczność, aktywacja lęku i reakcji na stres, wzrost hormonów stresu, immunosupresja, zmęczenie, bóle głowy, spadek zdolności poznawczych, predyspozycja do chorób wirusowych i zakaźnych, przewlekły stres, depresja. Długotrwałe konsekwencje noszenia maski mogą spowodować pogorszenie stanu zdrowia, rozwój i postęp chorób przewlekłych i przedwczesnej śmierci.
  • Oprócz niedotlenienia i hiperkapnii oddychanie przez maskę powoduje pozostałości bakterii i zarazków na wewnętrznej i zewnętrznej warstwie maski. Te toksyczne składniki są wielokrotnie wdychane z powrotem do organizmu, powodując samozanieczyszczenie. Oddychanie przez maskę zwiększa również temperaturę i wilgotność w przestrzeni między ustami a maską, powodując uwalnianie toksycznych cząstek z materiałów maski. W systematycznym przeglądzie literatury oszacowano, że poziomy skażenia aerozolami masek na twarz zawierają od 13 do 202 549 różnych wirusów. Oddychanie zanieczyszczonego powietrza o wysokim stężeniu bakterii i toksycznych cząstek wraz z niskim poziomem O2 i wysokim CO2 w sposób ciągły stanowi wyzwanie dla homeostazy organizmu, powodując samotoksyczność i immunosupresję. 

źródło: salon24

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *