alt

LASY TO NIE TYLKO DRZEWA

 

Projekt dofinansowany jest z dotacji przyznanej ze środków konkursu ,, Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne’’, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

 Grupa Nieformalna ,,NOWOSIELCZAKI’’ zakończyła realizację Inicjatywy pt. ,,Las to nie tylko drzewa’’, w której wzięło udział trzydzieścioro dzieci w wieku od 4 do 8 lat z terenu gminy Zarszyn. Dzieci dowiedziały się, że las to nie tylko drzewa. Wykwalifikowany Leśnik mgr inż. Dawid Gołębiowski, który przeprowadził prelekcje terenowe zapoznał je z wielofunkcyjną rolą lasu, a więc przede wszystkim z zielarstwem, owocami leśnymi, grzybami, łowiectwem, turystyką oraz krajoznawstwem.

Dzieci wzięły również udział w konkursie wiedzy przyrodniczo-leśnej. W ramach konkursu dzieci odpowiadały na zadane przez leśnika pytania oraz malowały las. Na zwycięzców czekały cenne nagrody w postaci dyplomów oraz zabawek.

Zwieńczeniem Inicjatywy był wyjazd dzieci do leśniczówki edukacyjnej w Odrzechowej oraz wspólne ognisko. Podczas wizyty w Odrzechowej p. Dawid Gołębiowski przeprowadził prelekcje terenowe w drewnianej wiacie, następnie leśnik oprowadził dzieci po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej, a później dzieci zwiedziły budynek starej leśniczówki z 1935 roku – Ośrodek Edukacji Ekologicznej ,,HRENDÓWKA’’. Wewnątrz leśniczówki znajduje się izba edukacyjna z eksponatami przyrodniczymi. Dzieci zobaczyły i zapoznały się ze zbiorami zielnikowymi, entomologicznymi, geologicznymi, z biologią i funkcjonowaniem zwierząt występujących w ich regionie. Dzieci poznały również walory krajobrazowe i turystyczne środowiska przyrodniczego, podniosły kondycję fizyczną oraz poznały jak ważny jest las dla codziennego życia każdego człowieka.

Na zakończenie dzieci wzięły również udział we wspólnym ognisku oraz otrzymały ciekawe pamiątki z realizacji Inicjatywy w postaci kubka, opaski odblaskowej na rękę i breloczka. W drodze powrotnej dzieci wstąpiły jeszcze do ,,Bajkowej Krainy’’.

W wyniku realizacji Inicjatywy dzieci nie tylko zapoznały się z gatunkami roślin i zwierząt ale przede wszystkim uwrażliwiły się na piękno otaczającej przyrody.

W realizacji Inicjatywy oprócz członków Grupy Nieformalnej tj. Moniki Bajger, Renaty Bajger i Piotra Drozda pomagało wielu wolontariuszy m. in. p. Wiesława Winiarska, p. Małgorzata Rogowska, p. Danuta Burczyk, p. Magdalena Florian, p. Marta Kulikowska-Capik, p. Agnieszka Drozd, p. Ewelina Lutecka, p. Dawid Gołębiowski i p. Aneta Bajger-Gołębiowska. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

DARZ BÓR!

opracowanie: A. B-G

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *