BLIŻEJ PRZYRODY

 Projekt dofinansowany jest z dotacji przyznanej ze środków konkursu ,, Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne’’, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

,,LAS TO NIE TYLKO DRZEWA’’ – Inicjatywa realizowana przez

Grupę Nieformalną ,,NOWOSIELCZAKI’’

Grupa Nieformalna ,,NOWOSIELCZAKI’’ uprzejmie zawiadamia, że w ramach Inicjatywy pt. ,,Las to nie tylko drzewa’’ trzykrotnie w odstępie co dwa tygodnie zorganizowała dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat wyjazdy do lasu, gdzie wykwalifikowany leśnik przeprowadził prelekcje terenowe wraz z pokazem na temat wielofunkcyjnej roli lasu.

W trakcie prelekcji terenowych dzieci poznały, że las to nie tylko drzewa. Leśnik który przeprowadził prelekcje zapoznał je z wielofunkcyjną rolą lasu, czyli między innymi z zielarstwem, owocami leśnymi, grzybami, łowiectwem, turystyką i krajoznawstwem.

W dniu 25 lipca 2015r. został przeprowadzony konkurs wiedzy przyrodniczo leśnej, a w dniu 4 sierpnia 2015r. odbędzie się wyjazd dzieci do leśniczówki edukacyjnej w Odrzechowej oraz wspólne ognisko. Podczas wizyty w leśniczówce dzieci zobaczą i zapoznają się m. in. z biologią zwierząt występujących w ich regionie. Tak prowadzone zajęcia mają na celu uświadomienie dzieciom jak ważny jest las dla codziennego życia każdego człowieka.

A.

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *