GMINA ZARSZYN MA SWÓJ HERB

Rada Gminy w Zarszynie uchwałą nr XXXV/318/2013 w dniu 18 grudnia 2013 r.przyjęła herb, flagę, banner, sztandar i pieczęć Gminy Zarszyn oraz warunki używania herbu i barw Gminy Zarszyn. Uchwałę podjęto na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o odznakach i mundurach. Podjęcie tej uchwały musiało zostać poprzedzone pozytywną opinią Ministra Administracji i Cyfryzacji.
źródło – strona UG Zarszyn

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *