REMONT PO NOWOSIELECKU

Jedna z dróg w Nowosielcach ma być remontowana w czynie społecznym przy udziale środków gminnych na zakup koryt odwadniających. Pomysł godny czasów towarzysza Edwarda Gierka, kiedy na czyny społeczne ruszała cała postępowa i zrzeszona w partii elita. Dzisiaj mamy znów godne przywództwo, zdolne do poruszenia ludzi do zrywu na rzecz własnego środowiska. Trochę odstajemy od reszty gminy, gdzie remonty i to poważne robi się za pieniądze z budżetu oraz pozyskane z innych źródeł. Robią to firmy pod nadzorem odpowiednich osób, a efekt jest taki, że po roku droga jest dalej naprawiona, a u nas tam gdzie było, to dalej jest błoto. Wszak stare porzekadło mówi, aby pieniędzy w błoto nie wyrzucać.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *