EMIGRACJA EUROPEJSKA – NOWA WĘDRÓWKA LUDÓW

Dwa razy w roku – na Boże Narodzenie i Wielkanoc możemy sobie uświadomić, jak wielkie spustoszenie demograficzne w kraju spowodowane zostało emigracją zarobkową polskiego młodego pokolenia. W okresie świąt do rodzin w Polsce zjeżdżają ci, co za granicą odnaleźli własne miejsce na godne życie i ekonomiczną stabilizację. Dzisiaj możemy już mówić o dwóch pokoleniach emigrantów. Od początku lat 90-tych, kiedy ruszyła pierwsza fala wyjazdów, minęło już prawie 30 lat. Utworzone po II wojnie światowej dwa światy ekonomiczne- zachodni i wschodni do dzisiaj nie mogą doczekać się niwelacji różnic. Taki stan rzeczy nie jest dziełem przypadku. Utrzymanie społecznych podziałów i stref o różnym statusie ekonomicznym sprzyja dzisiaj mieszaniu narodowości i jest pretekstem do otwierania furtki dla emigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Są ośrodki polityczne na świecie, którym zniszczenie cywilizacji łacińskiej, bogatej kulturowo Europy jest na rękę. Dla Polski wyjazd kilku milionów młodych ludzi, zdolnych do pracy, tworzenia majątku narodowego i pozwalających na utrzymanie dodatniej statystyki demograficznej to niepowetowana strata. Efekt emigracji zarobkowej można porównać do zniszczeń spowodowanych kataklizmem dziejowym, a odrobienie strat możliwe będzie jedynie przy dobrej polityce państwa, w okresie co najmniej kilku pokoleń.

ODRZECHOWA- WIEŚ NA PRAWIE WOŁOSKIM

Wołosi to lud pasterski pochodzenia rumuńskiego zamieszkujący Karpackie Rejony Pogórza  dawnej Rzeczpospolitej. Przyjęli wiarę greko- katolicką. Prawo wołoskie zwane też było prawem mołdawskim i na południu ludy pasterskie przywędrowały z obszaru Rumuni i Bałkanów. Tych wsi na obecnym terenie Polski i na  samej Ziemi Sanockiej w samym XVI wieku powstało sto kilkadziesiąt. Osadnicy przybyli również z Węgier, o czym świadczą nazwy wsi np. Uherce oraz szczytów górskich np. Kiczera. Źródło: „Osadnictwo na ziemi sanockiej w latach 1340-1650” opracowane przez  Adama Fastnachta [1913- 1987]. Wiele opracowań o charakterze historycznym sugeruje, że tereny wschodniego Podkarpacia zamieszkiwali w znacznej większości Ukraińcy lub Rusini, co nie do końca jest prawdą.  

NARESZCIE BĘDĄ ŚWIATŁOWODY

Dla mieszkańców Nowosielec zaświtała szansa na szybki internet. W ramach programu realizowanego przy udziale samorządu wojewódzkiego ma zostać wybudowana w gminie Zarszyn sieć światłowodowa typu FTTH. Podobanie jak w wielu miejscowościach naszego regionu światłowody będą instalowane na słupach energetycznych. PGE obecnie realizuje modernizację linii napowietrznych – twa wymiana słupów. Tam, gdzie jest już sieć światłowodowa ceny internetu wyraźnie spadły, a szybkość poszła w górę. W ościennych miejscowościach za 30 zł brutto są dostępne prędkości od 30 Mb/s. Dzisiaj w Nowosielcach mamy dwóch operatorów radiowych oraz marnej jakości linie kablowe zarządzane przez dawną TP SA, czyli Orange Polska. Po zbudowaniu sieci światłowodowej w ofercie operatorów powinny się znaleźć również – telewizja w jakości HD i telefonia. Na takie rozwiązania mieszkańcy czekają już bardzo długo.

13 ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 odszedł do Domu Ojca Jan Paweł II– Papież Polak. Pierwszy w historii kościoła następca św. Piotra Słowianin  pełnił swoją funkcję przez 26 lat. Przed jego wyborem na tronie papieskim przez 458 lat zasiadali jedyni włoscy kardynałowie. On wprowadził Kościół w III tysiąclecie i odbył olbrzymią ilość pielgrzymek, spotykając się z wiernymi ze wszystkich kontynentów. Historycy nie mają wątpliwości, że jego pontyfikat miał wpływ na przemiany społeczno – polityczne w Europie wschodniej na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku. Ogłoszony świętym Kościoła katolickiego w dniu 27 kwietnia 2014 roku. Na zawsze pozostanie On najwybitniejszym z rodu Polaków. W wielkanocny poniedziałek w modlitwie Regina Caeli obecny papież Franciszek nie wspominał tej rocznicy, koncentrując się na bardziej współczesnych problemach.

MATKA BOŻA POCIESZENIA Z PRYMASEM TYSIĄCLECIA

W kościele Ojców Franciszkanów w Sanoku znajduje się Obraz Matki Bożej Pocieszenia datowany na I poł. XVII w. Przed wizerunkiem Maryi 8 maja 1955 r. publicznie ofiarowano Matce Bożej miasto Sanok. O tym, jak wielką moc ma cudowny wizerunek, przekonał się sam kardynał Stefan Wyszyński, który podczas pobytu w Komańczy, gdzie go internowano, otrzymał od oo. Franciszkanów jego kopię. Gdy po 2 miesiącach od przyjęcia tego prezentu, duchowny został uwolniony, podkreślał, że stało się to właśnie za przyczyną sanockiego obrazu. Więziony Prymas poprosił o podpisanie tego daru sanockich franciszkanów, więc na odwrocie obrazu znalazł się zapis: “Jego Eminencji, Najdostojniejszemu kardynałowi, Prymasowi Polski, ks. dr Stefanowi Wyszyńskiemu, w dniach jego pobytu w Ziemi Sanockiej, klasztor Franciszkanów z Sanoka ten obraz Matki Bożej Pocieszenia z czcią najgłębszą ofiaruje. o. Jakub Półchłopek – gwardian klasztoru. Komańcza 24 VIII 1956 r.” Prymas Wyszyński zabrał obraz do Warszawy, gdzie był on stale obecny w Jego apartamentach do końca ziemskich dni Prymasa Tysiąclecia.

RADOSNEGO ALLELUJA

Nie zna śmierci Pan żywota, Chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała grobu pęta ręka święta, Alleluja! Twój, Adamie, dług spłacony, Okup ludzki dokończony Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi Twymi. Alleluja! Próżno straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie: Wstał, przeniknął skalne mury, Bóg natury. Alleluja! Teraz On na ludzkie plemię i na miłą patrzy ziemię, Która drogo dziś przybrana, kosztem Pana. Alleluja! Przez Twe święte zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie. Potem z Tobą królowanie. Alleluja! Alleluja!

MIŁA WIADOMOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW NOWOSIELEC I OKOLIC

Na terenie Nowosielec wkrótce może powstać placówka pocztowa. Dyrekcja Poczty Polskiej w Rzeszowie poszukuje kandydata na agenta do prowadzenia placówki. Agencja Pocztowa pozwoli na wykonywanie operacji finansowych – opłacanie rachunków, korzystanie z usług pocztowych, odbiór i nadawanie przesyłek. Przy obecnie działającej placówce na terenie Zarszyna nie zawsze poziom usług dla mieszkańców miejscowości ościennych jest na odpowiednim poziomie. Tym, co dojeżdżają do Sanoka poczta w Nowosielcach będzie po prostu “po drodze”. Awizowane przesyłki będą w zasięgu ręki. Z pewnością ucieszą się z tego faktu mieszkańcy strefy 38-533, czyli Pielni, Pisarowiec, Jędruszkowiec, Markowiec i Nowosielec. Agencja może powstać już w drugim kwartale tego roku.

GDZIE JEST GOSPODARZ? – fotogaleria ulica Północna

Dziękujemy Panu Wójtowi, sołtysowi, radnym i radzie sołeckiej za ulicę Północną! Asfaltują ulice według własnego scenariusza i widzimisię! Wieloletni układ gminy zarszyńskiej ma się dobrze! Skoro nie ma asfaltu to przynajmniej żwir z rzeki Pielnicy by można wysypać. Woda płynie drogą, muł i bagno! No, ale żwir czerpie jeden za pozwoleniem włodarzy? Rowy zamulone, ale tak ważna ulica do lasu jest w opłakanym stanie, a wybory samorządowe za parę miesięcy zarszyńska gmino!

NIEDZIELA JEST DLA RODZINY

Handel w niedziele jest u nas przedmiotem wielu dyskusji, sporów i wymiany argumentów. Przyjęty niedawno przez rząd program tworzenia wolnych od handlu niedziel jest wyciągnięciem ręki do olbrzymiej rzeszy ludzi pracujących w dniach, które w tradycji i kulturze wielu narodów zarezerwowane są na odpoczynek. Przed rokiem 1989 sklepy w niedziele nie były otwarte. Nikogo to nie oburzało, nie było w ogóle dyskusji, czy placówki handlowe należy otwierać w tym dniu. Wbrew stanowisku związku zawodowego “Solidarność” po przemianach społeczno- politycznych przełomu lat 80 i 90- tych w Polsce zaczęły rządzić obce koncerny, rekiny z branży produkcyjno- handlowej. W powstających galeriach i centrach handlowych do pracy przez 7 dni w tygodniu zaczęto zmuszać Polaków i jednocześnie lansować modę na bywanie w tych miejscach właśnie w dniach świątecznych. Gdy na zachodzie Europy nadal obowiązywał zakaz handlu w niedziele, u nas wytworzył się mit, że Polacy bez otwartych marketów nie są w stanie się obejść. Tymczasem należy zauważyć, że pracownicy stojący za kasą i obsługujący w handlu mają rodziny, dzieci, małżonków, a ich nieobecność w domy nie pozostaje bez wpływu na życie rodzinne. Wolne niedziele to powrót do normalności. Chciwość jednych i pazerność na zysk nie może być zaspakajana kosztem innych. W tych warunkach wystarczy jedynie racjonalniej planować domowe zakupy i sposób gospodarowania czasem, a do nowej rzeczywistości przyzwyczaimy się szybciej, niż się nam wydaje.