NOTRE DAME W OGNIU

15 kwietnia 2019 roku jest prawdopodobnie najczarniejszym dniem w ponad 850 letniej historii katedry Notre Dame w Paryżu. Przed godziną 19 w obiekcie tym wybuchł pożar, który strawił cały dach świątyni oraz spowodował zawalenie się blisko 100 metrowej wieży. Jeden z najbardziej znanych obiektów sakralnych na świecie doznał bardzo poważnych uszkodzeń. Wewnątrz spłonęła niezliczona ilość zabytkowych i cennych przedmiotów, relikwii, obrazów i figur. Uszczerbek w historycznym dziedzictwie Francji i Europy jest trudny do oszacowania. Budowana ponad 180 lat (1163-1345) katedra została ukończona 65 lat przed bitwą pod Grunwaldem. Obiekt był świadkiem wielu ważnych historycznych wydarzeń w dziejach Francji i udało mu się nawet przetrwać burzliwy okres rewolucji francuskiej. W jakim stanie będzie ten zabytek okaże się dopiero wówczas, gdy zakończona zostanie akcja gaśnicza.

KTO WYKORZYSTUJE NAUCZYCIELI DO GRY POLITYCZNEJ?

“Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego straszy, że strajkujący nauczyciele są inwigilowani, a do szkół „wchodzi policja” i wypytuje o protestujących. Do tych „rewelacji” odniósł się szef MSWiA Joachim Brudziński, który dosadnie określił kolportowane przez Broniarza doniesienia. Głos w sprawie zabrała również policja ujawniając fakty, o których lider ZNP nawet nie raczył wspomnieć! Minister Brudziński „bzdurami” nazwał podawane w tonie sensacji informacje o rzekomym wejściu policji do szkół. Dodał, że polska policja jest od ścigania przestępców, a nie od stresowania dzieci.” Więcej tutaj. Zdjęcie ilustruje sympatie polityczne przewodniczącego Broniarza.

CO TO JEST ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI?

Adaptacja budynku punktu katechetycznego na żłobek po kilku tygodniach jesiennych prac zakończyła się przerwą. Zadanie to ma być realizowane w ramach tegorocznej puli środków maluch+ 2019. Efekty prac są już widoczne – po zmianie konstrukcji dachu oraz zamontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. Oddziaływanie inwestycji jest jednak dużo większe niż można było zakładać. Na jednej z dróg gminnych pod lasem utworzono składowisko gruzu z remontowanego budynku. Podobno wywózka gruzu została uzgodniona z przewodniczącym rady sołeckiej. Materiał taki nie specjalnie nadaje się do remontu nawierzchni drogi, a jeżeli już znalazł się w takim miejscu, powinien zostać właściwie rozplantowany. O zrobienie porządku w tym miejscu trzeba chyba będzie zwrócić się do Urzędu Gminy, zarządcy drogi oraz inwestora odpowiedzialnego za przebieg prac na budynku żłobka.

BOCIANIA PRZEPROWADZKA UDANA

Dwie pary bocianów walczyło o miejsce na dachu dawnego punktu katechetycznego. Prawdopodobnie jest to para, która w ubiegłym roku wychowała tutaj swoje młode oraz ich potomek. Niestety ptaki spotkało spore rozczarowanie, bo po jesiennym remoncie gniazdo zostało zlikwidowane. Dobra wiadomość jednak jest taka, że jedna z par przeniosła się do stanu surowego przygotowanego na słupie w ogrodzie przy plebanii. Przygotowana konstrukcja stalowa oraz wypleciony podkład bociania para zaakceptowała, postanawiając zbudować tutaj gniazdo. Ptaki te są coraz bardziej oswojone z towarzystwem ludzi i cywilizacyjnym otoczeniem. Spotkać je można na naszych polach, w ogrodach oraz sąsiedztwie dróg, gdzie urządzają sobie spacery.

STRAJK W OŚWIACIE – O CO TUTAJ CHODZI?

“Biorąc pod uwagę demografię i to, że polscy nauczyciele przy tablicy pracują najmniej w Europie, to pojawia się pytanie, czy nie szukać takich rozwiązań, które będą sprawiały, że w szkole zostaną najlepsi (nauczyciele), a nie, że wszyscy zostaną, bo tak chce pan Broniarz” – mówiła. Zdaniem Elbanowskiej, Broniarz nie zgadza się na propozycję rządu dotyczącą podniesienia pensum, bo może ona doprowadzić do zwolnień nauczycieli. Takie stanowisko Broniarza – w jej ocenie – oznacza, że w tym sporze “dzieci są wtórne”. “Pytam się, o co jest ten strajk? Czy on jest tylko o pieniądze? Bo na to wygląda. Chciałabym dowiedzieć się, co te pieniądze, które nauczyciele dostaną w podwyżkach, zmienią dla mojego dziecka” – oświadczyła Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.

ŚWIATŁOWODY CORAZ BLIŻEJ

W lipcu rozpocznie się inwestycja w gminie Zarszyn związana z budową sieci internetowej światłowodowej. Użytkownicy otrzymają w końcu  solidne łącza pozwalające na przesył danych z prędkością do 100 Mb/s. W pakiecie klienci znajdą również ofertę kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych oraz łącza telefoniczne. Światłowody będą prowadzone po zmodernizowanej sieci energetycznej, podobnie jak w wielu miejscowościach naszego regionu. Inwestycja obejmie nie tylko gminę Zarszyn, ale również wiele sąsiednich gmin. Operator – rzeszowska firma RESNET zapewnia, że wraz z jakością nie zostaniemy obciążeni opłatami “z kosmosu”. Łącze o prędkości np. 30 Mb/s będzie dostępne w cenie około 25-30 zł/ m-c. Konkurencja w tej branży klientom wyjdzie tylko na zdrowie.

BISKUP STANISŁAW JAMROZEK Z WIZYTĄ W NOWOSIELCACH

20 marca parafia w Nowosielcach miała wizytację kanoniczną przeprowadzoną przez biskupa przemyskiego Stanisława Jamrozka. Ksiądz biskup wizytował Szkolę Podstawową, Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej oraz kancelarię parafialną. W czasie nabożeństwa o godzinie 17-tej  młodzież z Nowosielec otrzymała sakrament bierzmowania, udzielony przez przemyskiego hierarchę. Wizytacja kanoniczna jest dokonywana nie rzadziej niż raz na pięć lat.

MARZEC – CZAS PIERWSZYCH OPŁAT PODATKOWYCH

Pierwsza rata podatku od nieruchomości powinna zostać zapłacona do 15 marca. Minął więc termin regulowania tej powszechnej należności wobec państwa. Dla przypomnienia warto dodać, że jeżeli roczna wartość podatku nie przekracza 100 zł płatność powinna zostać wniesiona w całości. Kiedy wartość zobowiązania jest wyższa, wówczas podatek jest naliczony w czterech ratach. Na koniec marca przypada termin regulowania należności za odbiór odpadów komunalnych. I tutaj przypomnienie, że za styczeń opłata od osoby wynosi 7,24 zł, ale od lutego trzeba już liczyć 12,50 za każdą zadeklarowaną osobę mieszkającą w gospodarstwie domowym. Za śmieci opłata trafia na indywidualne konto bankowe przypisane do każdego gospodarstwa domowego.

WODY POLSKIE – CZY WODA SODOWA?

Gospodarka nasza obarczona wieloma obciążeniami i barierami biurokratycznymi wciąż żyje i próbuje stanąć na nogi. Nieudolne kolejne rządy, poddane wpływom grabarzy normalności, przekupnych lobbystów i bezmyślnych posłów zrzeszanych w dziesiątkach komisji  sejmowych zamiast upraszczać zasady prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstw wymyślają kolejne przeszkody. Do grupy absurdalnych tworów można śmiało zaliczyć Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Instytucja o zasięgu ogólnopolskim uposażona przez władze do zarządzania między innymi tym, co istnieje od czasu powstania życia na ziemi. Urzędnicy wód polskich mają władzę i decydują którędy przebiegać maja gazociągi, sieci elektryczne, drogi, światłowody i powstawać budynki. Biurka w wodach polskich uginają się od stosów wniosków, tysięcy projektów, a drzwi nie zamykają się od krążących petentów.

NOWY SOŁTYS WYBRANY

Na zebraniu wiejskim w dniu 10 marca mieszkańcy wybrali nowego sołtysa Nowosielec. Został nim Paweł Szelka, który otrzymał 101 głosów na 182 ważne głosy, spośród 183 uczestników zebrania, biorących udział w głosowaniu. Pozostali kandydaci uzyskali odpowiednio 54, 15 i 12 głosów. Nowy sołtys jest jednym z najmłodszych w historii naszej wsi. W kolejnym głosowaniu wybrano 8 członków rady sołeckiej, spośród 10 zgłoszonych kandydatów. Po 16 latach sprawowania urzędu przewodniczącego rady sołeckiej podziękowania otrzymał Jan Stokłosa. W krótkim podsumowaniu przedstawił on dorobek ostatniej kadencji. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele władz gminnych oraz kierownicy referatów gospodarki komunalnej i inwestycji. Zebranie bardzo sprawnie poprowadził wybrany na przewodniczącego zebrania radny Grzegorz Michalski, uruchamiając w trakcie prac komisji skrutacyjnej dyskusję na tematy interesujące mieszkańców Nowosielec. Nowemu sołtysowi i radzie sołeckiej życzymy owocnej kadencji oraz zrozumienia i współpracy ze strony mieszkańców.