ZARZĄDZENIE STAROSTY

Zarządzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sanoku
z dnia 10 kwietnia 2010 r. z godz. 11.00
W związku z zaistniałą sytuacją, spowodowaną katastrofą samolotu rządowego w Smoleńsku i tragiczną śmiercią Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego z małżonką oraz członków polskiej delegacji na uroczystości katyńskie
 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Sanoku zarządza, co następuje:
§1 Zobowiązuje się burmistrzów i wójtów miast i gmin powiatu sanockiego do natychmiastowego wprowadzenia zakazu odbywania masowych imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych na swoim terenie.
§2 Zobowiązuje się dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do przeprowadzenia z młodzieżą szkolną spotkań, podczas których minutą ciszy uczczona zostanie pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta RP oraz towarzyszących mu osób.
§3 Powiatowego Komendanta policji w Sanoku zobowiązuje się do zwiększenia patroli Policji na terenie powiatu, przeciwdziałających próbom zakłócania porządku i sprawdzających realizację zakazu odbywania imprez masowych w okresie przed ogłoszeniem żałoby narodowej.
§4 Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Sanoka do zwiększenia patroli Straży Miejskiej i realizacji ustaleń punktu 3.
§5 Zobowiązuje się administratorów budynków do oflagowania ich flagami narodowymi z żałobnym kirem.
Apeluje się: – do społeczeństwa powiatu sanockiego o zachowanie spokoju, powagi i przestrzegania ustaleń organów administracji państwowej i samorządowej odnoszących się do tragicznej katastrofy.
 Przewodniczący Zespołu Wacław Krawczyk Starosta Sanocki

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *