KOLEJNA SESJA RADY GMINY

W czwartek przyszłego tygodnia tj. 30 lipca 2009 roku planowana jest kolejna sesja rady gminy w Zarszynie. Program obejmie między innymi aktualizację tegorocznego budżetu. Radni podejmą uchwały o zmianach planów odnowy wsi Zarszyn, Posada Zarszyńska i Długie. Na tej sesji radni przyjmą uchwałę o nadaniu nazw ulicom w Zarszynie. Z programu sesji wynika, że dopiero teraz będą głosowane stawki za opłaty cmentarne na cmentarzach komunalnych w Nowosielcach. Jak widać niektórym bardzo się śpieszy. Możliwy jest udział mieszkańców w obradach sesji rady gminy lub ich reprezentacji w przypadku ważnych spraw dla danej miejscowości. Udział w sesji na zasadach słuchacza powinien być zgłoszony przewodniczącemu Rady prowadzącemu obrady. Pełny program sesji – czytaj dalej ……

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję, że w dniu 30 lipca 2009 r.  o godz. 9– tej  w  Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie  odbędzie się  sesja Rady Gminy Zarszyn, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zgłaszanie  ewentualnych uwag i  poprawek  do protokołu z poprzedniej  sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady  Gminy.
 6. Informacja o aktualnym stanie świadczonej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Zarszyn.
 7. Podjęcie uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zarszyn na 2009 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Odnowy miejscowości Długie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Odnowy miejscowości Zarszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Odnowy miejscowości Posada Zarszyńska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzach komunalnych w Nowosielcach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w  Zarszynie.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *