KONSULTACJE CZAS ZACZĄĆ

Proces projektowania obwodnicy z Miejsca Piastowego do Sanoka posuwa się wolnymi krokami do przodu, ale niestety nie przebiega on w sposób należycie zabezpieczający interes mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec. Urząd Gminy stał się stroną opiniującą przedkładane warianty trasy przez zespół projektujący to przedsięwzięcie. Ile osób z naszej miejscowości brało udział w konsultacjach, które miały miejsce w Zarszynie w Domu Kultury w dniu 9 lipca 2021r.? Kolejne spotkanie konsultacyjne miało miejsce w dniu 14 czerwca 2022r. również w Zarszynie. Na spotkaniach tych tworzony jest przekaz dla projektantów, że akceptowany jest wariant budowy łącznika z Miejsca Piastowego do granicy Nowosielec od strony Długiego. W korespondencjach w tej sprawie pojawia się sugestia, że należałoby wydłużyć projektowany odcinek w taki sposób, ażeby omijał zabudowane tereny Nowosielec i Pisarowiec. Można odnieść wrażenie, że władzom Gminy Zarszyn nie zależy tak do końca, gdzie ten łącznik będzie łączył się z drogą nr 28, a najważniejsze jest to, że ominie Zarszyn. Zaangażowanie radnych z naszej miejscowości w ten temat jest dość skromne. Ostatni więc dzwonek, na rozpoczęcie faktycznej akcji informacyjnej i konsultacji społecznych z mieszkańcami tych miejscowości, które mogą zostać zignorowane w planach budowy łącznika. Dla informacji należy podać dane firmy pracującej nad projektem obwodnicy. Jest to Konsorcjum Firm: MPRB Spółka z o.o., Mosty Kraków SA i MP Infra Sp. z o.o. Wszystkie trzy firmy mają ten sam adres: 31-864 Kraków, ul. Życzkowskiego 12. Inwestorem jest GDDKiA Oddział w Rzeszowie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.