MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY INFORMUJE

Rządowy program budowy 100 obwodnic w latach 2020 – 2030 obejmuje między innymi budowę łącznika z Miejsca Piastowego do Sanoka oraz budowę drugiej części obwodnicy Sanoka od ronda przy ul. Łany do drogi krajowej nr 28 w rejonie Bykowiec. Dla mieszkańców Nowosielec i Pisarowiec przygotowywane koncepcje w żaden sposób nie zapewnią bezpieczeństwa i nie mają nic wspólnego z troską o zdrowie i życie. Jak Ministerstwo Infrastruktury charakteryzuje inwestycję:

Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28

  • Stan prac przygotowawczych:
    Dla zadania zawarto umowę na prace dokumentacyjne polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z elementami Koncepcji programowej. Z uwagi na planowaną budowę nowego korytarza S19, konieczne jest kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 28.
  • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2024 r.
  • Cel realizacji inwestycji:Celem budowy obwodnicy Miejsca Piastowego jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście w układzie wschód-zachód w ciągu drogi krajowej nr 28, stanowiącej główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji tej obwodnicy ruch tranzytowy w centrum miejscowości powinien się znacząco zmniejszyć. Planowane  jest docelowe wytyczenie nowego przebiegu drogi krajowej nr 28, co powinno również poprawić sytuację w miejscowościach sąsiednich i poprawić dostępność do planowanej drogi ekspresowej S19.

    Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Miejscu Piastowym. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze krajowej nr 28.

    Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wojewodztwo-podkarpackie

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.