STOWARZYSZENIE W STANIE LETARGU

W tym roku minie 15 lat od założenia Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej na Wsi Nowosielce. Powstanie Stowarzyszenia wiązało się z inicjatywą budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Presja na radnych gminnych w tamtym okresie, aby forsowali ten temat na posiedzeniach Rady Gminy była bardzo silna. Na zebraniach rady sołeckiej i działaczy społecznych zapadła decyzja o powołaniu stowarzyszenia, co miało pozwolić na przejęcie środków z likwidacji dawnego Kółka Rolniczego. Projekt budowy sali został opracowany i sfinansowany z tych właśnie funduszy. W budżecie gminy pojawiły się kwoty przeznaczone na zadanie inwestycyjne budowy hali sportowej. Projekt zakładał wykorzystanie istniejących fundamentów projektowanego końcem lat 80-tych przedszkola. Następna kadencja Rady Gminy przyniosła ochłodzenie klimatu wokół budowy tego obiektu. Nowi radni nie byli już naciskani na lobbowanie tego tematu. Zmienił się również od 2002 roku sposób zarządzania gminą. Od tej kadencji zarząd gminy przestał być ciałem kolegialnym i przeszedł w ręce wójta. Działalność Stowarzyszenia nowosieleckich działaczy zaczęła powoli przygasać. Klimat ze strony Urzędu Gminy dla budowy sali sportowej przy podstawówce w Nowosielcach nigdy nie był zbyt przyjazny. Argumentów szukano w małej liczbie dzieci, nieciekawej lokalizacji itp. Prawdziwe przyczyny dość szybko zostały wyłożone na stół. Z inicjatywą budowy sali sportowej przy Zespole Szkół wyszli w niedługim czasie działacze w Zarszynie. I teraz okazało się, że ze strony Urzędu Gminy jest pełne poparcie i zaangażowanie dla tej inicjatywy. Pomimo trudnej lokalizacji i dziurawego budżetu gminy hala powstała w bardzo krótkim czasie. Przydatność tego obiektu w tym miejscu z pewnością jest znacznie większa. Zajęcia sportowe mogą tutaj odbywać uczniowie gimnazjum i podstawówki. Wracając do działalności Stowarzyszenia warto chyba zwołać zebranie członków, aby określić potrzebę funkcjonowania tej organizacji oraz zdefiniować nowe cele. Sama idea rozwoju kultury fizycznej jest chyba wciąż aktualna, szczególnie teraz, gdy zajęcia na świeżym powietrzu zastąpiło ślęczenie przed komputerem i totalny brak chęci uprawiania sportu przez młodsze pokolenia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *