FUNDUSZE SOŁECKIE

Środki z funduszu sołeckiego na rok 2022 miały w znacznej części pokryć koszty przygotowania dokumentacji projektowej na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, łącznie z zapleczem i bieżnią lekkoatletyczną. Niestety, nie doszacowano kosztów opracowania takiej dokumentacji i ostatecznie ma zostać zaprojektowana bieżnia lekkoatletyczna i piłkochwyty. O ile projekt na bieżnię ma jakieś podstawy, z uwagi na potrzebę zachowania właściwych parametrów takiego obiektu, o tyle projekt na piłkochwyty to już marnotrawstwo. Firmy realizujące tego typu konstrukcje doskonale wiedzą, jak mają one wyglądać. W Internecie pełno jest opisów technicznych, łącznie z parametrami siatek, naciągów i fundamentowania słupów. Ktoś to chyba jest w stanie ogarnąć. Ze środków FS 2022 mają jeszcze zostać pomalowane balustrady na moście koło dawnego sklepu nr 10, przy Domu Ludowym oraz na kładce prowadzącej na stadion. Zakupione zostanie również kruszywo na potrzeby sołectwa. Chodzi prawdopodobnie o kamień na łatanie dróg. Pozostałe wydatki z tegorocznego FS to zakup fotopułapki i opracowanie dokumentacji na remont dróg (ulica Kwiatowa, Zgodna, Grabowa i Dolna).

Na rok 2023 zaplanowano wydatki na utwardzenie placu przy altance obok Domu Kultury w kwocie 30 000 zł, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej 15 000 zł, zakup kruszywa za 7 000 zł oraz drobne kwoty na środki czystości. Zmiany w tegorocznym funduszu sołeckim i plany na rok przyszły zostały przyjęte w głosowaniu znaczącą większością głosów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.