MIESZKAŃCY NOWOSIELEC POZNALI PLANY GDDKIA

Na zebraniu wiejskim w dniu 13 sierpnia 2022r. oprócz spraw związanych z uchwaleniem wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2023 przedstawiony został temat budowy obwodnicy Miejsca Piastowego na jej końcowym odcinku w gminie Zarszyn. Podjęte przez GDDKiA prace związane z przygotowaniem założeń projektowych i decyzji środowiskowych wymagają konsultacji z mieszkańcami terenów objętych inwestycją. Formalnie odbyły się dwa spotkania w Gminie Zarszyn. Pierwsze w 2021 roku drugie w tym roku. Projektanci organizowali spotkania masowo, w ciągu trzech dni “obskakując” po dwie gminy dziennie. Materiały ze spotkań rejestrowali przedstawiciele Inwestora. Informacja o spotkaniach niestety dotarła do bardzo wąskiej grupy mieszkańców. Dla GDDKiA procedura została zaliczona. Problemem jest jednak przyjęte założenie, że wśród kilku wariantów przebiegu obwodnicy w Gminie Zarszyn, wszystkie przechodzą przez teren zabudowany Nowosielec i Pisarowiec. Taki stan rzeczy nie jest akceptowany przez lokalne społeczeństwo. Protest przeciwko tym rozwiązanym właśnie się rozpoczął, co znajdzie odzwierciedlenie na listach z podpisami mieszkańców. W zebraniu uczestniczyła Wójt Gminy Zarszyn Magdalena Gajewska oraz radni z Nowosielec – Stanisław Burczyk i Grzegorz Michalski. W zebraniu udział wzięło nieco ponad 60 mieszkańców.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.