RADA SOŁECKA I JEJ PRZEWODNICZĄCY

Wkrótce odbędą się w naszej miejscowości wybory Rady Sołeckiej i sołtysa. Prawo wyboru będą mieli ci mieszkańcy, którzy przyjdą na zebranie wiejskie – tak stanowi statut naszego sołectwa i w dniu zebrania będą pełnoletni. Spośród uczestników zebrania zgłoszone zostaną kandydatury na członków rady oraz stanowisko sołtysa. Ażeby komisja skrutacyjna wpisała kandydatów na karty wyborcze muszą oni wyrazić na to zgodę. Wybory mają charakter tajny, czyli każdy uczestnik zebrania indywidualnie będzie mógł oddać głos na  kandydatów umieszczonych na liście. Zgodnie ze statutem naszej wsi w pierwszej kolejności będziemy wybierać sołtysa, a następnie członków rady sołeckiej. Zebranie będzie prowadzone pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy. Kandydatów można zgłaszać w nieograniczonej liczbie – i bez znaczenia będzie tutaj wniosek o zamknięcie zgłaszania kandydatów w trakcie, kiedy ta procedura będzie trwała. Zostaje ona zamknięta w chwili, kiedy nikt z uczestników zebrania nie będzie zgłaszał kolejnych kandydatur. Statut sołectwa Nowosielce przewiduje również procedurę odwołania sołtysa i rady sołeckiej  w przypadkach, gdyby naruszyli oni w sposób rażący obowiązujące prawo. Z przebiegu zebrania wyborczego sporządzany jest protokół, który będzie dostępny w Urzędzie Gminy.

2 komentarze

  1. 1Szarotka Nowosielce i Szkoła podstawowa bez sali gimnastycznej 2 Koło gospodyń wiejskich – bez siedziby.3. Cmentarze i blotniste ścieżki.4. Mnóstwo ulic i błoto na nich( nie dotyczy Długiego i Zarszyna.) 5 Droga do Pielni w kiepskim stanie(ma być z płyt drogowych,by samochody osobowe nie jeżdzily,)

  2. Pierwsze powinno być spotkanie przedwyborcze, a za tydzień wybory do rady sołeckiej i na sołtysa. Bo inaczej to jest farsa. Prawdopodobnie tak zwana mafia ma już upatrzonego kandydata a ludzi się woła, aby wybierali kandydata strażacko- szarotkowego. Prawda czy fałsz? Pierwsze trzeba przygotować się do wyborów,chyba,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,że kandydata wybrano już w remizie, szatni sportowej, kole gospodyń , a może na plebani????? A wieś liczy 1300 mieszkańców.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *