OPŁATY ŚMIECIOWE W TEJ SAMEJ CENIE

INFORMACJA

Urząd Gminy w Zarszynie informuje, że w roku 2016 nie uległy zmianom wysokość i terminy opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Wpłat należnych opłat należy dokonywać bez wezwania w formie tradycyjnych przelewów bankowych (pocztowych), lub przelewów wykonywanych drogą elektroniczną na indywidualne konta wirtualne, których numery zostały rozesłane mieszkańcom w styczniu 2015 r. Osoby preferujące korzystanie z gotowych druków dowodów wpłat zawierających w/w indywidualne konta wirtualne proszone są o osobisty, telefoniczny lub pisemny kontakt z zamiejscową komórką Urzędu Gminy z siedzibą w:

ZGK przy ul. Cichej 21 tel. 134671022 – wew. 107 celem uzgodnienia odbioru osobistego lub korespondencyjnego przekazania druków.

źródło – strona UG Zarszyn

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *