GRUNTY I PODATKI IDĄ W PARZE

Mieszkańcy Nowosielec, którzy otrzymali z sądu informacje o wpisach do ksiąg wieczystych powinni sprawdzić, czy dokonane zmiany są zgodne ze stanem faktycznym. Zdarzają się ewidentne pomyłki w określeniu użytków rolnych. Skutki tego będą widoczne na wykazach podatkowych. Z reguły wszystkie zmiany mają na celu podniesienie klasy użytkowej gruntów, a co za tym idzie podatek naliczony będzie większy. Kto się upomni, będzie mógł to wyprostować.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *