NIECHCIANA INWESTYCJA

Zarejestrowane ponad 10 lat temu Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej na Wsi Nowosielce popadło w letarg. Utworzone w celu wsparcia inicjatywy budowy sali gimnastycznej obok Szkoły Podstawowej nie zdołało zrealizować przyjętego celu. Pomimo wykonania pełnej dokumentacji przez krośnieński Inwestprojekt i przyjęcie tego zadania do planu inwestycji przez Radę Gminy, zadanie to upadło. Był taki okres, że inwestycja ta była lepiej zaawansowana, aniżeli sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Zarszynie. Wydana decyzja o pozwoleniu na budowę zdawała się dawać spore nadzieje na rozpoczęcie prac. W tym samym czasie Zarszyn upchnął do planu inwestycji budowę hali sportowej przy gimnazjum. Po zakończeniu kadencji Rady Gminy 1998- 2002 nie było już żadnych przeszkód do przyspieszenia prac przy jej budowie. Wystarczyło 2 lata, aby obiekt oddać do użytku. Chociaż szkoła w Zarszynie ma najbardziej niekorzystne położenie ze wszystkich szkół w gminie i brak placu przyszkolnego, to właśnie tutaj zainwestowano w nowoczesny obiekt sportowy. W tamtym okresie ciągnęła się też budowa sali sportowej przy szkole w Odrzechowej, która pochłaniała duże środki budżetowe. W tych warunkach inicjatywa nowosieleckiego stowarzyszenia, radnych oraz działaczy sportowych nie miała szans powodzenia. Dzisiaj, gdy przy Szkole Rolniczej powstaje duża hala sportowa możliwości budowy drugiego obiektu przy podstawówce są jeszcze mniejsze. Działalność Stowarzyszenia powinna więc skupić się na innych celach, jakie określone są w przyjętym statucie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.