SEGREGOWAĆ CORAZ WIĘCEJ

Do 31 grudnia 2020 roku nie więcej niż 35% odpadów będzie mogło być oddawane w postaci nie segregowanej, czyli takiej, która nie podlega przetworzeniu, tylko wymaga składowania. Limit ten został ustalony w stosunku do normatywnej ilości odpadów jakie przyjmowano do składowania w roku 1995. Tak więc do czarnych worków będzie można pakować odpowiednio:

  1. 38 kg/osobę/rok w roku 2010,
  2. 25 kg/osobę/rok w roku 2013,
  3. 18 kg/osobę/rok w roku 2020.

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *