HISTORIA NOWOSIELEC VI

Stan ludności pod względem narodowościowym w Nowosielcach w latach 1881 – 1921 przedstawiał się następująco: 1881-1894 – 542 Polaków, 625 Rusinów, 32 Żydów; 1900 rok – 496 Polaków, 700 Rusinów, 52 Żydów; 1910 rok – 525 Polaków, 612 Rusinów, 63 Żydów; 1921 rok 589 Polaków, 582 Rusinów, 56 Żydów. W początkach XVII wieku w Nowosielcach zanotowano napływ ludności ze Słowacji, o czym świadczą nazwiska takie jak: Tesznar. Madarasz. Furła. Według dokonanego spisu ludności w 1922 roku, w Nowosielcach było 286 domów, które zamieszkiwało 1640 mieszkańców. Skład narodowościowy ludności stanowili: Polacy. Rusini oraz około 50 osób narodowości żydowskiej. Cytat zamieszczony w “Jednodniówce” z 1927 roku mówi o ludności Nowosielec … Ludność katolicka wsi jest wyłącznie rolnicza, jakkolwiek są też między nią rzemieślnicy, przeważnie kołodzieje i szewcy, inne rzemiosła są jakby zaniedbane, jak np. koszykarstwo i tkactwo, które dało by się zaprowadzić z wielkim pożytkiem dla ludności. Część mieszkańców pracuje w fabrykach i warsztatach w Sanoku, oraz przy robotach kolejowych na linii Zagórz-Sanok-Nowosielce-Zarszyn. Przed II wojną światową z innych wsi do Nowosielec przybyli, zakupując ziemi u Gniewoszanki: Józef Krężałek, Bronisław Nowosławski, Bury oraz major Małek z Posady Zarszyńskiej. Po zakończonej wojnie w Nowosielcach osiedliło się 12 nowych rodzin.
źródło: “W Gminie Zarszyn” Jan Ciupka

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *