ZEBRANIE NA ZAWOŁANIE

Zebrania wiejskie w Nowosielcach sołtys zwołuje tylko w przypadku, jeżeli jest coś do sprzedania lub trzeba zbierać daninę na jakiś cel. Gdy do “sprzedania” były cmentarze na terenie wsi zebrania wiejskie odbywały się na zawołanie. Zarządca mienia wiejskiego był bardzo zdeterminowany w zrzuceniu ze swoich barków tego ciężaru. Ostatnie zebranie kilka miesięcy temu miało przyklepać propozycje sołtysa w rozdysponowaniu tzw. funduszu sołeckiego. Propozycje mieszkańców sfinansowania innych wydatków praktycznie upadły, gdyż należało wskazać komu zabrać przydzielone przez rade sołecką środki, aby móc sfinansować inne. Istnieje wymóg zatwierdzenia przez zebrania wiejskie celów, na które fundusz sołecki zostanie skierowany, ale nie ma szans w tej sytuacji na przegłosowanie propozycji płynących z sali. Wiadomości z gminy praktycznie nie docierają. Na sprawozdania z posiedzeń Rady Gminy czekamy bezskutecznie. Kilka lat temu zarzucano radnym, że nie informują rady sołeckiej o sprawach gminy, chociaż wspólne spotkania odbywały się co kilka lub kilkanaście tygodni. Obecnie jest już tylko gorzej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *