INTERESUJĄCY KALENDARZ

Interesujący kalendarz z roku 1944 znaleziony w jednym ze starszych budynków na terenie Nowosielec ma bardzo ciekawą formę. Są na nim zachowane praktycznie dwa kalendarze – juliański i gregoriański. Łączy on w sobie dwie kultury – polską i ukraińską. Zachowana oryginalna pisownia imion nie pozostawia żadnych złudzeń, że w rym regionie przenikanie się obu kultur było zjawiskiem powszechnym i codziennym. Jesień tamtego roku była chyba najcięższym okresem II wojny światowej, z uwagi na przewalający się przez nasze tereny front. Ciężkie walki toczono na przyległych wzgórzach, ludność kryła się w piwnicach, a tereny przechodziły z jednej strony na drugą. Druk ten zachował się w nie istniejącym już młynie, prowadzonym przed wojną przez rodzinę Federkiewiczów. Byli oni gospodarzami na tym obiekcie przez wiele dziesięcioleci przed wybuchem wojny. Właściciel zginął w następnym roku w przeddzień Sylwestra 1945 roku podczas napadu na Nowosielce przez bandy UPA.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.