W PIELNI CHCĄ DZIAŁAĆ

Jedna z uchwał Rady Gminy w Zarszynie ma następującą treść: Akceptuje się realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.2. pod tytułem „Chcę, mogę, potrafię” Nr identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-400/09 złożony przez Szkołę Podstawową w Pielni. Chcę to zrozumieć, ale nie mogę i nie potrafię, dlaczego nie można prościej działać w samorządach. Takie “programy” powodują, że urzędników wciąż jest za mało.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *