OŚWIATA NA HAMULCU RĘCZNYM

Zmiany w szkolnictwie podstawowym powodują znaczne zamieszanie wśród nauczycieli. Wszystko wskazuje na to, że szkoła zamiast uczyć ma powodować wstrzymywanie rozwoju polskich dzieci. Na zachodzie dostrzeżono znaczne różnice w rozwoju pomiędzy polskimi dziećmi i młodzieżą, a ich rówieśnikami na zachodzie. W związku z tym wprowadzane są programy hamujące szybki wzrost poziomu wiedzy, blokujące kreatywność oraz promujące postawy bierne, oparte jedynie na wykonywaniu poleceń, głównie przy wykorzystaniu komputerów. Środowiska nauczycielskie milczą bojąc się o własne stanowiska pracy. Źle się dzieje w naszej oświacie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.