DLA NICH LICZYŁA SIĘ POLSKA

Historia Europy z pewnością wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby nie nastąpiły wydarzenia sierpniowe na froncie polsko- bolszewickim pod Warszawą w 1920 roku. Grabieżcze działania Armii Czerwonej przelewającej się setkami kilometrów w kierunku zachodnim zostały w tym miejscu zatrzymane. Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Rozwadowskiego i Marszałka Piłsudskiego zdołało zadać bolszewikom skuteczny cios. Ocalono przed zajęciem Warszawę i Europę. Przeważające siły sowieckie zaprawione w bojach I wojny światowej, zdeterminowane żądza grabienia i mordowania nie zdołały opanować na tym etapie frontu. Bitwa warszawska zakończyła pochód barbarzyńskich komunistów w głąb Europy.

Przykra prawda o tym, że w Polsce nie jest doceniana i należycie upamiętniana ta historyczna batalia trwa od czasów drugiej wojny światowej. Przez kilkadziesiąt lat nie pozwalała o tym zwycięstwie mówić Moskwa. Dzisiaj wydawać by się mogło, w wolnym kraju nadal jest zmowa milczenia i braku należnego miejsca w historii naszej ojczyzny dla tego niezwykłego wydarzenia. W szkolnych podręcznikach historii jest na ten temat niewiele, jak na rangę tego wydarzenia. Nie powstał żaden poważniejszy film w naszej kinematografii o tej bitwie. O wiele bardziej doceniają to zwycięstwo zachodni historycy, aniżeli nasi badacze dziejów. Inne narody szczycą się swoimi zwycięstwami, a u nas traktuje się to jako powszednie i codzienne wydarzenie. Prawda jest taka, że nie mamy własnych i niezależnych mediów, gdzie odpowiednie miejsce znalazłyby takie wydarzenia, jak bitwa warszawska. Ciągle nas ktoś cenzuruje i obdziera z naszej historycznej godności. W to miejsce nagłaśnia się inne wydarzenia znaczące o wiele mniej, często dotyczące innych nacji. Jeżeli ktoś się nie zgadza z ta opinią niech zajrzy na nasze portale internetowe. W rocznicę bitwy warszawskiej na pierwszych stronach żadnej wzmianki. Są jednak sensacje z Kalifornii, doniesienia z Afganistanu, koncert rozwydrzonej gwiazdy muzyki rozrywkowej stanowi wydarzenie centralne i wiele innych śmieci. Zainteresowanym chociaż garstką informacji na temat zwycięstwa sierpniowego z 1920 roku mogą zaglądnąć do Wikipedii pod adres http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_warszawska_1920

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *