PAPIEŻ DWÓCH TYSIĄCLECI

Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, papieża Polaka który wprowadził ludzkość i Kościół katolicki w trzecie tysiąclecie jest okazją do odświeżenia pamięci o Jego osobie i nauce, którą zostawił w spadku chrześcijanom na całym świecie. O Papieżu Polaku pisali już wiele dziesiątków lat wcześniej Mickiewicz, Słowacki i inni wieszcze narodowi. Zapowiadał jego pontyfikat błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Nawet komuniści rządzący w Polsce mieli świadomość, że biskup z Polski będzie piastował urząd biskupa Rzymu sądząc, że będzie to prześladowany przez nich kardynał Stefan Wyszyński. Ponad 26 lat pontyfikatu Jana Pawła II to okres burzliwych przemian w świecie, otwarcie kościoła na nową ewangelizację i zupełnie nowy, otwarty styl piastowania papiestwa. Ludzkość prawdopodobnie nie jest w stanie uświadomić sobie do końca znaczenia Jego pontyfikatu i znaczenia, jakie odegrał w przeobrażeniach politycznych na całym globie. Wielkość Papieża Polaka jest zespoleniem jego cech ludzkich, niezwykłej charyzmy, ciepła i otwartości, a zarazem oddziaływania Ducha św. i Opatrzności Bożej, które sprawiły, że Jego pontyfikat był wyjątkowy. Historia rodzaju ludzkiego od początku dziejów ma okresy, kiedy Bóg przemawiał do człowieka, spełniały się kolejne zapowiedzi Proroków, a od dwóch tysięcy lat władza papieska z woli Jezusa Chrystusa ma być gwarantem jedności Kościoła. Dziękujemy opatrzności, że nasz Rodak Karol Wojtyła, wypełnił w tej misji wspaniałą i doniosłą rolę.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *