DZIAŁKA KOŁO STAREGO JAZU NA SPRZEDAŻ

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zarszyn o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, a to:

działki gruntowej nr 807/5 o pow. 0,1163 ha położonej w Nowosielcach ( powstałej z podziału działki nr 807/3 ), dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1S/00049668/5 której działy III ( prawa, roszczenia i ograniczenia) i IV ( hipoteka ) są wolne od wpisów.

[wp_ad_camp_1]

Działka stanowi teren płaski, posiada kształt zbliżony do trójkąta, wydłużony. Posiada bezpośredni dostęp do drogi ogólnodostępnej. Istnieje możliwość doprowadzenia uzbrojenia: energii elektrycznej, gazu, kanalizacji. Przydatność gruntu na cele budowlane- średnio korzystna- teren płaski lecz o kształcie granic ograniczającym możliwości zabudowy.

czytaj całość

2 komentarze

  1. Działka nr 807/5 na mapach geoportalu nie jest widoczna. Nie ma jej tez na geoportalu lokalnym. Czyli jest to działka widmo. Przypuszczalnie wiadomo tylko, kto ma na nią ochotę.

  2. Dlaczego? Na zdjęciu nie pokazano sprzedawanej działki,przecież Rzeka Pielnica nie jest na sprzedaż.
    Prosze o pokazanie zdjęcia stanu faktycznego tego gruntu.
    Cena nie adekwatna do stanu w jakim działka się znajduje, nie wiadomo , którą drogą do niej dojechać, gdyż dotychczasowa droga ,dojazdowa przez wiele lat celowo blokowana została bezprawnie zlikwidowana.
    Mimo tego i wielu innych, problemów działkę ponownie wystawia się do sprzedaży! Komu chce się ta działkę sprzedać? Informacji należy zasięgnąć u sprzedającego czyli w Urzędzie Gminy w Zarszynie.
    Bardzo kompetentni urzędnicy udzielą odpowiedzi wiem coś o tym,pytam już od trzech lat.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.