WYROKI NA ZAMÓWIENIE?

Czy polskie sądy wydają wyroki pod potrzeby polityczne? Wiele na to wskazuje, że tak może być. Sprawa posłanki Beaty Sawickiej przewala się z jednej szali na drugą, wskazując na brak jednoznacznych interpretacji polskich przepisów karnych. Czy działania agentów miały charakter prowokacji, czy był to zakup kontrolowany? “By w jak najwyższym stopniu ograniczyć wszelkie podejrzenia o nielegalne wykorzystanie czynności operacyjno-rozpoznawczych ustawodawca sprecyzował także przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, by organa ścigania mogły skorzystać z omawianej instytucji. Po pierwsze działanie to musi zmierzać do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie. Wykorzystanie zatem tego rodzaju czynności operacyjno-rozpoznawczych nie może mieć charakteru „pierwotnego” w znaczeniu inicjowania postępowania, ale wyłącznie „wtórny” być reakcją na uzyskane informacje.” Więcej…..

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *