ODESZŁA CHOCIAŻ JESZCZE TYLE ZADAŃ

Po ciężkiej chorobie zmarła wieloletnia dyrektor szkoły podstawowej w Nowosielcach Pani Maria Bieleń. Przez lata kierowała naszą placówką oświatową, darzona zaufaniem władz gminy oraz rodziców, którzy swoje dzieci powierzali placówce będącej pod Jej pieczą. Będziemy pamiętać jej wielką serdeczność i ciepło, którym obdarowywała nie tylko swoich wychowanków, ale także ludzi przebywających w środowisku, jakim przyszło Jej żyć i pracować. Pani Marysia zawsze służyła radą i pomocą, oddana duszą i ciałem dla środowiska nauczycielskiego. Była wzorem cierpliwości i opanowania. Pokolenia ludzi dojrzałych oraz młodzieży, które wspólnie z kadrą nauczycielską tutejszej szkoły przygotowywała do dorosłego życia, na zawsze zachowają Panią dyrektor w swojej pamięci.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.