REWOLUCJI NIE BĘDZIE

Radni naszej gminy przyjęli na sesji 19 grudnia w uchwale Nr XXV/210/12 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zarszyn. Co się zmienia w gospodarowaniu odpadami na terenie gminy? Pozornie zaproponowane w ustawie oraz prawie lokalnym rozwiązania wydają się słuszne i zmierzające w dobrym kierunku. Widać to w przyjętym regulaminie, gdzie jest już wzmianka o szerszej gamie odpadów, niż do tej pory zbierano. Wymieniane są oprócz standardowych (złomu, szkła i makulatury) zużyte leki, zużyty sprzęt RTV, odpady budowlane, opony i zużyte baterie. Do tej pory część tego asortymentu odpadów trzeba było pozbywać się kombinując. Stawek opłat na razie nie znamy, gdyż będą one wynikać prawdopodobnie z przetargu, po wyborze firmy obsługującej gminę. Wzór deklaracji ilości odpadów, jaka musi być złożona w gminie przypomina do złudzenia dokumenty z urzędu skarbowego. Wszystko wygląda ładnie i logicznie. Kiedy jednak dojdziemy do kosztów, tak kolorowo już nie będzie. Ale ten etap dopiero przed nami.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *